Nytt mobilnett skal gjøre toget tryggere

Første del av Jernbaneverkets mobilnett GSM-R er nå tatt i bruk.

Første del av Jernbaneverkets mobilnett GSM-R er nå tatt i bruk.

Første del av Jernbaneverkets mobilnett GSM-R ble tatt i bruk natt til i dag. Dermed har 40 prosent av togstrekningene fått sikrere kommunikasjon. Nettet skal dekke hele Norge innen 2007.

- Vi har nådd en milepæl for et prosjekt som er uhyre viktig for hele Norge, sier divisjonsdirektør Per Arne Henæs i Siemens Norge, til nyhetsbyrået Newswire. Selskapet er hovedleverandør av det tekniske utstyret til GSM-R-systemet.

Samferdselsminister Torild Skogsholm markerte byggestart i september 2003. Siden 15. mai i år har GSM-R vært i drift på strekningen mellom Bodø og Rognan. Nå er resten av Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen og deler av Dovrebanen koblet til. Disse strekningene utgjør 40 prosent av jernbanenettet i Norge.

Nå står Flåmsbana, Gjøvikbanen og Østre Linje (Oslo-Sarpsborg) for tur. Før utløpet av 2006 skal hele Norge være dekket med GSM-R.

Nettet kan sammenlignes med GSM-nettet for mobiltelefoner, men opererer i andre frekvensområder. R står for rail.

Det nye systemet gir helt pålitelig kommunikasjon mellom togleder og lokfører. Det er også mulig å kalle opp samtlige tog og enheter på en strekning, også de som arbeider på sporet. Systemet har raskere oppkoblingstid enn et vanlig mobilnett. Det har også ulike prioriteringsnivåer, slik at nødanrop overstyrer andre samtaler.

Kravene om tilgjengelighet er ekstremt strenge. Dekningskravet er absolutt, også i tunneler.

Norge er blant de første landene som tar i bruk denne typen jernbanekommunikasjon, men 32 europeiske land skal innføre GSM-R.

    Les også:

- Vi har brukt kort tid på å bygge ut og ta i bruk GSM-R i forhold til andre europeiske land. Anleggsarbeidene har strukket seg fra Hamar til Bodø. Både klima og topografi har vært utfordrende, sammen med arbeider i de mange jernbanetunnelene, sier utbyggingssjef Harald Nikolaisen i Jernbaneverket, til Newswire.

Siemens har ansvaret for all infrastruktur knyttet til GSM-R-prosjektet. Kontrakten omfatter blant annet sentraler, basestasjoner, service- og administrasjonsplattformer, transmisjonsutstyr og mobiltelefoner. Med i avtalen er også anleggsdelen av prosjektet. Kontrakten har en samlet verdi på rundt 1,2 milliarder kroner.

- Prosjektet har holdt et uhyre høyt tempo. Vi har satt verdensrekord i utbygging av GSM-R, hevder Henæs. Han sier at denne teknologien også åpner spennende muligheter for passasjerinformasjon og andre tjenester.

- GSM-R vil gjøre jernbanen bedre i stand til å konkurrere med flytrafikken. Systemet vil kunne bidra til at toget tar tilbake en del av den trafikken det har mistet de senere årene, sier Henæs.

GSM-R utbyggingen omfatter blant annet 700 installasjoner langs sporet og utbygging i 450 tunneler. Jernbaneverket eier og driver nettet. I Trondheim er det bygd opp et operasjonssenter med ansvar for drift og døgnkontinuerlig overvåking av hele GSM-R-nettet.

Til toppen