Nytt nedsalg i Deutsche Telekom

Den tyske regjeringen har solgt en aksjepost tilsvarende 11 prosent av den totale aksjekapitalen i Deutsche Telekom til et statlig finansieringsfond for vel 5,9 milliarder dollar, eller omlag 44 milliarder kroner.

Den tyske regjeringen har solgt en aksjepost tilsvarende 11 prosent av den totale aksjekapitalen i Deutsche Telekom til et statlig finansieringsfond for vel 5,9 milliarder dollar, eller omlag 44 milliarder kroner.

Regjeringen lovte aksjonærene en sperrefrist for ytterligere statlig nedsalg i televerket til markedet, noe som gjør at staten må selge ut aksjene til seg selv for å oppfylle egne mål for nedsalg i statlig virksomhet. Også i desember i fjor kjøpte fondet en aksjepost, da tilsvarende vel 13,5 prosent for samme pris som nå.

Den nye tyske regjeringen har satt et salgsmål for statlige telekomaksjer, som innebærer at det gjenstår en aksjepost på vel 5,5 prosent i Telekom. Finansdepartementet via Bloomberg opplyser at det ennå ikke er bestemt hvor mye og på hvilken måte den gjenværende aksjeposten skal avhendes.

Til toppen