Nytt nettsted vil utfordre forskningsresultater

En tidligere NRK.no-arbeider og en erfaren forskningsjournalist, skal starte et nytt nettsted finansiert av Forsknings-Norge. Eierne får ha mer enn én finger med i utformingen av det redaksjonelle produktet.

I invitasjonen til en pressekonferanse onsdag denne uken står det at "som det første landet i verden får Norge et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling".

Forskning.no er eid og skal drives av Forsknings-Norge i fellesskap, med Norges forskningsråd som hovedinitiativtaker, men også med universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner på eiersiden.

Steinar Q. Andersen er tidligere kjent fra engasjement i NRK.no og Bredbåndsfabrikken og har nå dratt igang forskningsnettstedet som skal ha et journalistisk tilsnitt.


Sammen med Erik Tunstad, som har jobbet som forskningsjournalist de siste 20 årene, vil de formidle nytt fra norsk og internasjonal forskning.

"Forskning.no skal vekke brukernes nysgjerrighet og skape engasjement gjennom nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Dessuten skal forskning.no ta i bruk de mulighetene internett gir for interaktive multimediaopplevelser. Målgruppen for nettstedet er i første rekke unge voksne, men også journalister, næringslivet, forskere og skolesektoren", skriver Andersen i invitasjonen.

Onsdag vil utdanningminister Kristin Clemet, IT- og kulturkjendis Jon Bing og den sosiologiske komikeren Harald Eia være æresgjester og holde innlegg ved den offisielle åpningen.

- Vår målgruppe er nesten kul umulig å nå ut til. Det dreier seg nordmenn fra 15 år og oppover. Det vi forsøker, er å skape positive holdninger til forskning og vekke interesse. Vi vil anskueliggjøre relasjoner mellom forskningsarbeid og se på samfunnslivet generelt. Vi trenger å børste støvet av forskningen hele tiden, sier Andersen til digi.no.

De to involverte vil publisere både nyheter og bakgrunnsartikler på nettstedet.

Han beskriver en tilværelse som en tradisjonell avis, med en sentralredaksjon og et frilansnettverk over hele Norge. Det som er utradisjonelt, er at eierne også skal få tilgang til publiseringsverktøyet.

Det betyr imidlertid ikke at forskningsrådet og andre utdanningsinstitusjoner får publisere sine rapporter rett ut på nettet.

- Vi forholder oss til redaktørplakaten, sier Andersen og legger til at forskning.no er et ikke-kommersielt nettsted som skal leve på forskningsmidler.

- Alt vi eventuelt tjener vil gå tilbake til driften. Det første året blir det viktig å bygge opp en solid kunnskapsbase. Vi håper jo at nettstedet skal bli et møtepunkt mellom Forsknings-Norge og norsk næringsliv, sier Andersen.

Til toppen