Nytt NIX etablert i all stillhet

24. juni ble det nye samtrafikk-punktet, kalt NIX2, ferdig. I tillegg er det eksisterende NIX-punktet oppgradert slik at de ISP'ene som ønsker det kan få større kapasitet.

24. juni ble det nye samtrafikk-punktet, kalt NIX2, ferdig. I tillegg er det eksisterende NIX-punktet oppgradert slik at de ISP'ene som ønsker det kan få større kapasitet.

For et par uker siden skrev digi.no om bransjeorganisasjonen IKT-Norges frustrasjon over et manglende nytt NIX-punkt, eller samtrafikkpunkt.

Generalsekretær Per Morten Hoff uttalte at trafikken og datamengden øker kraftig, med den følge at NIX vil kunne få kapasitetsproblemer. Dette har vært IKT-Norges kjepphest lenge, og Hoff har invitert til et åpent møte for å finne ut hvor veien går videre.

Kjetil Otter Olsen, som er NIX-ansvarlig ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), skriver i en e-post til digi.no at status for NIX nå er at det er etablert et nytt NIX-punkt, kalt NIX2 i St. Olavs plass 5 i Oslo. I tillegg er det eksisterende NIX-punktet (nå kalt NIX1) oppgradert slik at de ISP-ene som ønsker det kan benytte gigabit ethernet (eller større kapasitet).

Tilkobling til NIX1 og NIX2 koster, ifølge Olsen, mellom 0 og 20.000 kroner, avhengig av hvilket punkt det gjelder og hastigheten. Årsavgiften er mellom 5.000

og 15.000 kroner, også avhengig av hvilket punkt det gjelder og hastigheten.

NIX drives på non-profit basis for å fremme Internett i Norge.

Olsen sier i et intervju med digi.no at USIT har betalt for det utstyret som nå benyttes i det nye NIX-punktet, pluss at de har fått noe utstyr fra nettverksleverandøren Cisco. Totalt sett er alle utstyrskostnader knyttet til NIX2 på 150.000 kroner, alt inkludert.

- Når NIX2 blir tatt i bruk, vil ISP-ene betale rundt 10.000 kroner i året for tilkoblingen, forteller han.

- Idéen er å lage to punkter med god stabilitet, som tilsammen gir en løsning med meget god stabilitet. Dersom ett punkt skulle være nær 100 prosent stabilt, ville dette koste fryktelig mye i nytt utstyr.

Det er sluttbrukeren som til syvende og sist må betale prisen. Derfor ønsker USIT å drive litt "Robin Hood-virksomhet".

Olsen forteller at ingen ISP-er er tilknyttet det nye punktet ennå. - De ligger litt "på vent". Men fem stykker har konkret sagt at de ønsker å koble seg på.

Ting tar litt tid, ifølge Olsen. - Det gjenstår litt "gravearbeid". Sambandsleverandørene trenger tid til å få kabler til og fra det nye NIX-punktet.

Som svar på Per Morten Hoffs frustrasjon skriver Olsen til digi.no at USIT startet arbeidet med oppgradering av NIX1 og etablering av NIX2 for omlag to år siden, høsten 1998 .

"Noe tid etter det startet IKT-Norge / Internettforum sitt arbeid, og vi lot vårt ligge ettersom IKT-Norge / Internettforum synes å representere ISP-ene i Norge og hadde mye ressurser tilgjengelig. De ba oss om heller å hjelpe dem på den praktiske siden. Det var i januar 1999. Mye tid har gått siden dengang, og 1. mai i år synes vi de hadde holdt på lenge nok uten å få til noe. De tidsfristene som IKT-Norge og Internettforum selv hadde satt sprakk gang etter gang. Vi gjenopptok derfor vårt arbeid. Oppgraderingen av NIX1 og etableringen av NIX2 startet rundt 15. mai og var ferdig 24. juni."

Olsen hevder at USIT har god oversikt over trafikken på NIX.

- Vi har et verktøy som kontinuerlig overvåker utstyret og gir grafisk fremstilling av trafikken. I dag har de tre - fire største ISP-ene i Norge behov for mer enn 100 mb/s for sin NIX-tilknytning. Den gjennomførte oppgraderingen av NIX1 var derfor helt nødvendig for å hindre at NIX ble en flaskehals, påstår Olsen overfor digi.no.

Driftsmessig har NIX et godt rykte, ifølge Olsen. - De siste fem årene har vi samlet hatt omlag 10 timer nedetid. Målet for driften er 99,99 prosent oppetid, noe som er realtistisk å få til med vanlig nettverkselektronikk og sunn fornuft. ISP-enes egne nettverk har oppetid på omtrent samme nivå, hevder han.

NIX2 drives etter samme prinsipp, også med et mål om 99,99 prosent oppetid. Samlet vil det i teorien gi en oppetid på 99,999999 prosent. Teoretisk nedetid per år er da nede i 0,32 sekunder. I praksis vil et massivt og langvarig strømbrudd både på Blindern og i sentrum være det eneste som kan slå ut all samtrafikk.

Det har i dag ikke lykkes digi.no å få noen kommentar fra en ferierende Per Morten Hoff.

Her kan du lese om IKT-Norges NIX-frustrasjoner:


Nix respons på nytt NIX-punkt

Til toppen