Nytt nordisk IT-fond på én milliard

Det er ikke mangel på kapital for IT-gründere. Lars Thoresen i Four Seasons planlegger et nytt gigantfond.

Det er ikke mangel på kapital for IT-gründere. Lars Thoresen i Four Seasons planlegger et nytt gigantfond.

Investeringsselskapet Four Seasons Venture (FSV) har per i dag tre aktive fond, Fond 2, 3 og 4, med en total forvaltningskapital på 1,4 milliarder kroner. Filosofien er å investere penger i "unge" selskaper, utvikle dem videre og deretter selge dem på et senere tidspunkt.

    Les også:

Blant de mest lovende selskapene i porteføljen er Opera Software, Telitas og Computas, samt Chipcon og Scali. Oppturen i IT-markedet har gjort slike investeringer til god butikk, og det er mye lettere å få tak i investorer. Det gjør at Four Seasons nå planlegger å hente inn 600- 1000 millioner kroner til et nytt, nordisk IT-fond.

- Vi planlegger å reise penger til et nytt fond rettet mot nordiske IT-selskaper med internasjonalt potensial. Vi satser på å få inn mellom 600 millioner kroner og én milliard kroner fra nordiske og internasjonale kapitalkilder, sier partner Lars Thoresen i Four Seasons Venture til digi.no.

Four Seasons Venture (FSV) samarbeider tett med internasjonale investeringsselskaper som bidrar med investorer og kompetanse. Samarbeidet gir også selskapene en internasjonal orientering siden det kommer inn utenlandske styremedlemmer, forteller Thoresen. Four Seasons samarbeider blant annet med svenske IT Provider, samt investeringsselskaper i Danmark, Finland, Storbritannia og USA.

Det nye fondet, Fond 5, vil i første rekke være rettet mot nordiske selskaper, forteller Thoresen. En viktig medvirkende årsak til oppstarten er den kraftige oppture i IT-markedet. Four Seasons har opplevd at flere av selskapene i porteføljen har gått fra minus til pluss i løpet av det siste året.

- Vi har sett et generelt trendskifte i markedet. Særlig de siste seks til ni månedene har vært veldig bra, sier Thoresen.

Han forteller at mer enn halvparten av selskapene i porteføljen nå går i pluss. En årsak til det er at selskapene har redusert kostnadene. Samtidig har den underliggende etterspørselen økt vesentlig, som følge av økte IT-investeringer i næringslivet, forteller han.

Noen av selskapene i Fond 2 og 3 er nå ute av porteføljen. Det gjelder Infostream, Nordisk Språkteknologi (konkurs), Provida, Eunet, Stepstone og Benefit Network. Disse er enten solgt, gått konkurs, eller overført til investorene i FSV.

Det er ennå penger igjen i et av de andre fondene. I Fond 3, som ble startet i 2000, er det ennå 100-150 millioner kroner igjen til investeringer. Lars Thoresen regner med at disse pengene er investert i løpet av et år, forteller han. Dersom Four Seasons klarer å hente inn så mye som én milliard kroner, så betyr det at de planlegger å investere opp mot 1,150 milliarder kroner i nordiske IT-selskaper de neste årene.

Oversikt over fondene:

FOND 1: Avsluttet.

FOND 2: Inneholder i overkant av 10 selskaper, med Opera og Axiti som de sentrale selskapene. Fondet har varighet ut 2005, og har en forvaltningskapital på 300 millioner kroner.

FOND 3: Inneholder rundt 15 selskaper, med Advertising.com, AxxesIT, Computas, Opera og Telitas som de sentrale selskapene. Fondet har en varighet til 2008/2010, og det har en forvaltningskapital på 530 millioner kroner. Det er ennå 100-150 millioner kroner til rådighet for investeringer i nye selskaper. FSV regner med at disse pengene er investert i løpet av et års tid.

FOND 4: Dette fondet består av selskapene i tidligere SND Invest som FSV kjøpte i fjor for 547 millioner kroner på vegne av sine investorer. I dette fondet er det rundt 30 IT-selskaper, som har en verdi på anslagsvis 20 prosent av SND-porteføljen, det vil si rundt 150 kroner ut fra kjøpsprisen av porteføljen.

FOND 5: I tillegg planlegges et nytt fond fra 2005, Fond 5, hvor målsetningen er å hente inn mellom 600- 1000 millioner kroner fra norske og internasjonale investorer. Pengene skal investeres i norske og nordiske selskaper.

Fakta om Four Seasons Venture:

Four Seasons Venture (FSV) er et investeringsselskap som investerer i og utvikler selskaper som deretter selges på et senere tidspunkt. FSV har per i dag tre aktive fond, Fond 2, 3 og 4, med en total forvaltningskapital på 1,4 milliarder kroner. Blant de mest lovende selskapene i porteføljen er Opera Software, Telitas og Computas, samt nykommerne Chipcon og Scali.

De største eierne i venturefondene er Vision, Ganger Rolf, Bonheur, Orkla, Ferd, Torstein Tvenge, Armadillo, DnB NOR, Vesta, Skandia, Avanse med flere. FSV har i dag 14 ansatte etter at selskapet ansatte fem nye personer fra tidligere SND Invest. Disse er nylig samlet i nye lokaler i Vika Atrium.

FSV investerer i norske og internasjonale selskaper. Investeringsselskapet samarbeider tett med nordiske og internasjonale investeringsselskaper, som bidrar med investorer, kompetanse og en internasjonal profil i selskapene. FSV samarbeider blant annet med svenske IT Provider og finske Eqitech, samt investeringsselskaper i Danmark, Storbritannia og USA.

Til toppen