Nytt norsk system gir sterkt reduserte utviklingskostnader

Et nytt webbasert system fra norske objectBOX ser ut til å gi rask og rimelig utvikling av store applikasjoner med god kundetilpasning og fleksibilitet.

Et nytt webbasert system fra norske objectBOX ser ut til å gi rask og rimelig utvikling av store applikasjoner med god kundetilpasning og fleksibilitet.

Transform er en norskutviklet løsning for å lage informasjonssystemer på en enkel måte og rask måte, uten at det går utover funksjonaliteten.

Dataene i systemet lagres egentlig i en "fysisk" relasjonsdatabase. Systemet leveres i utgangspunktet med MySQL, men støtter også blant annet Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Oracle og flere andre. På et slags metanivå over databasen befinner det seg et sett med logiske databaser som utviklerne forholder seg til. Strukturene i disse endres dynamisk etter hvert som utvikleren endrer skjemaene. Legges det til et nytt felt i et skjema, håndterer systemet hvordan dette lagres i databasene.

Knut Martin Tornes

- Det hele er laget for å kunne endres underveis, forteller Knut Martin Tornes, forretningsutvikler i objectBOX som står bak Transform.

Tornes og daglig leder Jon Erik Solheim forteller at Transform består av fire grunnelementer: skjema, subskjema, link og linkliste.

Skjemaet lages ved hjelp av et visuelt verktøy i en nettleser. Dette designverktøyet kan minne om en forenklet utgave av brukergrensesnittet til Microsofts Visual Basic-verktøy eller skjemagrensesnittet i Access. Etter hvert som man setter sammen skjemaet i verktøyet, blir det laget XML-kode som beskriver skjemaet. I tillegg benyttes vanlige stilsett (CSS). I et skjema kan det legges inn ulike felt hvor brukerne kan skrive inn informasjon. Men systemet støtter en rekke andre datatyper, slik at også blant annet bilder, Microsoft Office-dokumenter og filsystemer kan legges inn. I tillegg kan subskjemaer innlemmes i skjemaene. Disse har i utgangspunktet samme funksjonalitet som vanlige skjemaer.

Jon Erik Solheim

Grunnelementet link gjør det mulig å knytte sammen felt fra flere skjema. Linkliste er noe av det samme, men tillater én-til-mange- og mange-til-mange-forhold. Alle dataene i systemet er umiddelbart søkbare.

Endringer i skjemaene kan ifølge Tornes gjøres mens systemet er i drift.

Tornes mener at en slik utviklingsmetode gjør at kundene får langt mer eierskap til prosessen enn ved andre metoder.

- Her kan applikasjonen bygges opp mens vi sitter i møte med kunden, siden det er så kort vei fra tanke til handling, sier han.

- Spesielt bruken av XML gjør det i stor grad enkelt å klippe og lime.

Transform kjører på en standard Java-basert (J2EE) applikasjonsserver. Blant de som støttes er Tomcat, IBM WebSphere og Oracle Application Server. Systemet kan i teorien kjøres på alle operativsystemer med støtte for Java 2, noe som inkluderer Windows, Linux og ulike Unix-varianter.

Sikkerhet er ivaretatt av sikkerhetskonseptet i Java 2, og visninger og tilgang er basert på roller. Dette inkluderer et dynamisk menysystem.

Transform har tett integrasjon mot Office-applikasjoner. Blant annet kan man i nettleseren redigere Word- og Excel-dokumenter direkte uten opplasting hvis det er lokal støtte for dem. Om ikke vises dokumentene som HTML, noe som skal gjøre systemet uavhengig av plattform på klientsiden.

Transform har også mekanismer for å kjøre bakgrunnsoppgaver ved gitte tidspunkter. Systemet har også en hjelp-funksjon som skal være enkel å oppdatere. Sidene, som vises som HTML, kan redigeres i Word.

Designmenyen

Solheim forteller at Transform vil kunne erstatte og strukturere den viktigste fellesressursen i mange selskaper, filene på nettverksdisken. Men også andre systemer vil kunne erstattes. En løsning med samme funksjonalitet som SuperOffice lover selskapets representanter å kunne tilby for under 100.000 kroner.

- Grunnprisen for serveren er 50.000 kroner. I tillegg kommer arbeid og eventuelle maler som tas i bruk, sier Solheim.

Maler er ferdige sett med skjemaer og løsninger som objectBOX allerede har utviklet, blant annet på oppdrag fra tidligere kunder. Prisen på disse kan variere fra nesten gratis til flere millioner, avhengig av hvor omfattende de er.

objectBOX startet opp utviklingen av Transform for halvannet år siden. Prosjektet ble finansiert delvis på egne midler og delvis midler fra SND. Selskapet hadde i fjor høst en rekke pilotkunder, blant annet TV2. Først i nå i vår har selskapet begynt å markedsføre Transform overfor helt nye kunder.

Tornes og Solheim forteller om et prosjekt som de anser som spesielt vellykket. Det gjelder et handover-system som benyttes av oljespesialistene Baker Hughes i forbindelse med skiftarbeid. Systemet brukes til overvåking og til å rapportere hendelser under virksomheten i Nordsjøen. I alt har systemet over hundre ulike skjermbilder og omfatter store mengder med informasjon. Ifølge Tornes hadde Baker Hughes beregnet å bruke godt over et år på å utvikle systemet, men objectBOX greide jobben på tre måneder med én eneste utvikler på saken.

Transform er likevel ikke begrenset til dette. Ifølge objectBOX er systemet blitt brukt til å lage løsninger for prosjektadministrasjon, timeføring, saksbehandling, kundesupport, dokumentbehandling og kvalitetsstyring.

Eksempler på hvordan Transform-basert løsninger kan se ut, finner du på disse sidene.

- Det er systemet som hele tiden skal tilpasses virksomheten, ikke omvendt, avslutter Tornes.

Til toppen