JUSS OG SAMFUNN

Nytt offensiv for Linux mot patenttroll

Open Invention Network ber åpen kildekodefolk bidra til «Linux Defenders».

9. des. 2008 - 15:49

I løpet av i dag, tirsdag 9. desember, vil Open Invention Network (OIN) lansere et nytt initiativ for å hindre patenttroll fra å motarbeide åpen kildekode: Linux Defenders (nettstedet er ikke åpnet i skrivende stund).

OIN ble opprettet i 2005 av IBM, NEC, Novell, Philips, Red Hat og Sony for å avverge patentsøksmål mot Linux. Siden har 50 IT-selskaper sluttet seg til, blant dem Google og Oracle. Medlemmene krysslisensierer all sin Linux-teknologi til hverandre, uten betaling, og lover å ikke saksøke hverandre. Dersom noen blir saksøkt av et ikke-medlem, skal alle gå sammen om forsvaret. Den som saksøker et eller flere OIN-medlemmer kan vente seg massive motsøksmål.

I februar fikk OIN en ny leder: Keith Bergelt tok over etter Jerry Rosenthal som var IBMs opphavsrettshøvding fa OIN ble etablert. Bergelt har søkt å etablere et mer mangfoldig forsvar av Linux. Han har bakgrunn både som jurist innen opphavsrett innen privat sektor, og som diplomat med erfaring fra forhandlinger om opphavsrettsspørsmål mellom USA og Kina.

«Linux Defenders» skal ifølge Fortune

i hovedsak være Bergelts idé.

Grunntanken er å engasjere ikke bare store selskaper men også det samlede fellesskapet innen åpen kildekode i et offensivt forsvar av Linux mot patenttroll. Det er tre ulike sider ved dette programmet.

Det første er at å samle materiale som kan brukes til å utfordre søknader som USAs patentkontor har til behandling. Det er ikke lov å ta patent på noe som allerede er oppdaget eller oppfunnet. Følgelig vil patentkontoret nekte å innvilge et patent dersom det foreligger materiale som beviser at oppfinnelsen ikke er ekte. Med Linux Defenders-programmet vil OIN samle sammen ideer og oppfinnelser fra åpen kildekodefellesskapet, og bearbeide – uten omkostninger for bidragsyterne – slik at det kan legges inn i Prior Art Database hos ip.com, en etablert og mye brukt kilde for patentkontoret.

Det andre er at åpen kildekodefellesskapet sender inn materiale som kan brukes til å utfordre allerede innvilgede patenter. Ved å ta hånd om slik dokumentasjon, kan OIN initiere de prosessene som trengs for å få patentkontoret til å trekke sin godkjenning av den påståtte oppfinnelsen.

Disse to sidene ved Linux Defenders-programmet kan bidra til å avvæpne patenttroll i forkant av eventuelle søksmål.

Den tredje delen av Linux Defenders er å støtte opp om oppfinnelser gjort i åpen kildekodefellesskapet gjennom såkalte «defensive publications». Dette er dokumenter som gjøres allment tilgjengelige, og som beskriver ideer og oppfinnelser uten å fylle kravene til patentsøknader. De er enklere og følgelig billigere å sette sammen, og kan i stor grad fungere mot både patentsøknader og innvilgede patenter, og kanskje til og med hindre noen fra å tro at de har en sjanse til å vinne fram med en patentsøknad.

Bergelt understreker at hvis noen i åpen kildekodefellesskapet har en oppfinnelse de vil verne med et patent, vil OIN stille opp for å hjelpe.

Forutsetningen er selvfølgelig at patentet overgis fellesskapet, i samsvar med OINs grunnleggende prinsipper.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.