Nytt operativsystem 10-dobler epost-farten

Kjente Hotmail-veteraner har utviklet et eget operativsystem for asynkrone meldinger. På en dedikert maskin fra Dell, sendes og mottas e-post ti ganger fortere enn med Unix.

Kjente Hotmail-veteraner har utviklet et eget operativsystem for asynkrone meldinger. På en dedikert maskin fra Dell, sendes og mottas e-post ti ganger fortere enn med Unix.

De opprinnelige investorene i IronPort Systems Inc omfatter Hotmail-veteranene Sabeer Bhatia, Jack Smith, og Scott Weiss som i dag er IronPorts administrerende direktør, samt Scott Bannister fra ListBot, en annen e-posttjeneste som Microsoft har absorbert. Siden har også nøkkelpersoner fra PayPal, eVoice, Inktomi og Cisco også bidratt. De har samlet fire millioner dollar og venter nå på at de tjue ansatte skal kunne vise fram salgbare produkter, før de trekker inn ytterligere kapital.

Det de har fått til hittil er operativsystemet AsyncOS som er optimalisert for asynkrone oppgaver av typen meldingsformidling over Internett. Dell har bidratt med en noe endret utgave av en ellers standard Intel-basert tjener, og prototyper av de kommende AsyncOS-baserte dedikerte e-posttjenerne er utplassert hos 15 potensielle kunder, blant dem PayPal. Sistnevnte driver et e-postbasert betalingssystem med ti millioner registrerte brukere, og uttaler seg svært positivt om det kommende produktet.

AsyncOS har egen stackfri trådhåndtering, egen scheduling og et spesielt tilpasset filsystem. Ved siden av å ekspedere e-post, kan det utvides med innholdsfiltrering og andre sikkerhetsfunksjoner. Det er i stand til å holde åpne forbindelser mot opptil 10.000 andre e-posttjenere samtidig, og kan ekspedere opptil 500.000 meldinger i timen. Den mest utbredte e-postekspedereren, gratisprogrammet sendmail, regnes med normal maskinvare å ha en kapasitet på opptil 40.000 meldinger i timen.

IronPort sier til Wall Street Journal at noen tidlige kunder tar sikte på å erstatte sine hundre e-posttjenere med ti AsyncOS-baserte tjenere.

Dedikerte tjenere er, allment sett, et marked i vekst. Mirapoint er blant de første selskapene som selger dedikerte e-postekspeditører, komplett med ulike sikkerhetsløsninger, til operatører og til store organisasjoner. Mirapoint har nylig inngått en avtale med China Telecom, og etablert et partnerskap med det britiske IT-sikkerhetsselskapet Sophos. Sendmail Inc, spesialist på skalerbare og sikkerhetspregede utvidelser til sendmail, sier de har skreddersydd løsninger som når 2,5 millioner e-postekspederinger i timen, og at med mindre man driver med masseutsendinger, er ikke ytelse noe egentlig problem.

Argumentene til IronPort går ut på at de fleste organisasjoner ikke håndterer e-post som den kritiske funksjonen den er, og at det er notoriske svakheter ved de aller fleste løsningene, særlig innen sikkerhet, vedlikehold og skalerbarhet. E-postekspedisjon stiller spesielle krav som generelle operativsystemer ikke fyller, i motsetning til spesialistsystemer som deres eget AsyncOS.

Det antydes at en dedikert AsyncOS-basert e-posttjener vil komme på markedet over nyttår til rundt 50.000 dollar. En analytiker fra Netsedge Rearch Group mener at det likevel vil være svært lønnsomt for tunge brukere å bytte fra gratisprogrammet sendmail til IronPorts dedikerte løsning.

Argumenter fra Sendmail Inc for å velge deres løsning, går ut på mye av det samme, men legger til at organisasjoner må ha systemer som sørger for korrekt arkivering av e-post i tråd med juridiske pålegg, og som samtidig verner mot tap av følsomme eller konfidensielle data. De tilbyr også hjelpemidler for regelbasert innholdsstyring av e-post, spesielt beregnet på brukere innen finanstjenester og helsevesen.

Til toppen