Nytt oppkjøp gjør EDB størst på kort i Norden

Nytt oppkjøp gjør EDB størst på kort i Norden

EDB-sjef Endre Rangnes gjør et nytt oppkjøp og blitt størst på håndtering av kort-data i Norden.

EDB har inngått avtale om kjøp av det svenske kortprosesseringsselskapet CEKAB. Avtalen innebærer at EDB blir den ledende aktøren innen innsamling og administrasjon av korttransaksjoner i det nordiske markedet. EDB betaler 257 millioner svenske kroner for den overtatte virksomheten.

Kortprosessering innebærer innsamling og administrasjon av transaksjoner kortbrukere gjennomfører blant annet i minibanker og betalingsterminaler. Håndteringen av transaksjonene gjøres på vegne av bankene som utsteder debet- og kredittkort og som innløser transaksjonene fra kortbrukerne. Årlig gjennomføres det milliarder av slike transaksjoner i Norden og antall transaksjoner forventes å øke i årene fremover.

EDB har allerede en betydelig virksomhet innen håndtering av transaksjoner fra minibanker og kredittkort i Norge. Blant annet produserer EDB betalingskort for mange aktører i Norge i Narvik.

EDB ser skalafordeler og synergier i de to virksomhetene som gir grunnlag for videre vekst og nye muligheter også innenfor andre områder i tiden fremover. EDBs forretningsmodell legger opp til å levere tjenester til bankene som er kortutstedere og innløsere, slik at disse kan tilby sine nordiske og internasjonale kunder (kortinnehavere og brukersteder) nye og mer effektive tjenester. EDB legger vekt på at tjenestetilbudet til bankene skal være tilpasset bankenes behov knyttet til ekspansjon i nye markeder utenfor Norden.

CEKAB håndterte i 2006 mer enn en milliard transaksjoner fra et stort antall minibanker og betalingsterminaler gjennom sine systemer. CEKAB har 52 ansatte og er lokalisert i Stockholm. I 2006 omsatte selskapet for 134 millioner kroner.

Til toppen