Nytt patent-nederlag for 3G-pioner

Qualcomm er pålagt å slutte å produsere 3G-brikker som bryter med Broadcom-patenter.

Nytt patent-nederlag for 3G-pioner

Qualcomm er pålagt å slutte å produsere 3G-brikker som bryter med Broadcom-patenter.

Nyttårsaften led 3G-pioner Qualcomm nok et nederlag i de utstrakte patentkrigene det amerikanske selskapet fører mot konkurrenter som Broadcom og Nokia, samt EU-kommisjonen.

    Les også:

En kjennelse fra dommer James Selma i Los Angeles gir Broadcom medhold i deres krav om at Qualcomm må slutte å produsere og markedsføre brikker for 3G-mobil som bryter med tre av Broadcoms patenter. Kjennelsen som fastslår at Qualcomm har brutt Broadcoms patenter, falt i mai 2007.

Påbudet til Qualcomm trer i kraft straks. Av hensyn til tredje parts interesser, etablerte dommeren en overgangsperiode på 13 måneder, det vil si fram til 31. januar 2009.

I denne overgangsperioden kan Qualcomm fortsette å selge de omstridte brikkene, men bare til kunder som selskapet hadde den dagen patentkjennelsen falt.

Som motytelse skal Qualcomm betale et lisenshonorar til Broadcom. Honoraret er satt til et antall prosent av omsetningen: 6,0 prosent for et av patentene, 4,5 prosent for et annet. For det tredje patentet er partene pålagt å forhandle seg fram til en løsning.

Overgangsordningen er først og fremst etablert av hensyn til eksisterende kunder, først og fremst mobiloperatøren Sprint, som er avhengig av Qualcomm-brikkene for å lansere sin «push to talk»-tjeneste QChat.

Kjennelsen anbefaler Qualcomm å benytte seg av overgangsperioden til å utvikle nye brikker som ikke overtrer Broadcoms patenter.

Broadcom sier seg fornøyd med kjennelsen. De avstår fra å anslå størrelsen på lisensinnbetalingene fra Qualcomm.

Qualcomm har foreløpig ikke villet kommentere kjennelsen. Formelt sett har de adgang til å anke.

I et annet søksmål mellom Qualcomm og Broadcom, som avgjøres av en rett i San Diego, er Qualcomm kjent skyldig i upassende oppførsel. En kjennelse om straffetiltak ventes med det første.

Til toppen