Nytt samarbeidsforum for Internett-leverandører

Post og teletilsynet har opprettet et åpent forum for Internett-leverandører og andre interesserte, hvor målet blant annet er få til et godt samarbeid mellom aktørene.

Post og teletilsynet har opprettet et åpent forum for Internett-leverandører og andre interesserte, hvor målet blant annet er få til et godt samarbeid mellom aktørene.

Med bakgrunn i at Post- og teletilsynet (PT) i flere år har ledet et svært vellykket diskusjonsforum - med over 50 gjennomførte møter - med de norske telefoniselskapene som deltakere, har tilsynet tatt initiativ til et tilsvarende forum for de norske Internett-leverandørene.

Annebeth B. Lange, seksjonssjef i PT forteller til digi.no at det i fjor ble lagt planer om å opprette et forum hvor norske Internett-aktører kunne diskutere og finne fram til løsninger for samarbeid og adminstrative rutiner, uten at PT må gripe inn med reguleringer som virkemiddel. Men den virkelig utløsende faktoren var ifølge Lange Telenors ønske om om å restrukturere samtrafikken rundt NIX.

Lange forteller at forumet, som ble opprettet i januar, er åpent for alle, selv om det stort sett bare var de største Internett-leverandørene som ble invitert til det første møtet.

Forumet, som rett og slett kalles Internettgruppen, vil avholde neste møte den 20. februar klokken 11 i PTs lokaler.

Under møtende vil det ifølge Lange også kunne bli tatt opp ulike temaer relatert til for eksempel sikkerhet, aksess og andre Internett-relaterte problemstillinger deltakerne måtte ønske å lufte.

Referater fra møtene og mer informasjon finnes på PTs nettsted.

Til toppen