Nytt senter skal styrke kunnskapssektorens forsvar mot IT-angrep

Samler kompetanse fra flere av landets fagmiljøer.

Nytt senter skal styrke kunnskapssektorens forsvar mot IT-angrep
Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning er en del av Uninett, IKT-infrastrukturselskapet for kunnskapssektoren i Norge. Foto: Uninett

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim åpnet i dag formelt det nye Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning. Senteret er en del av Uninett, hvor også ressurspersoner og kompetanse fra NTNU, Universitetet i Oslo og Norsk senter for forskningsdata (NSD) er samlet. 

Senteret er en del av en fireårig satsing på å forbedre datasikkerheten ved høyskolene og universitetene. Satsingen fikk en ramme på 70 millioner kroner ved oppstarten i 2019, hvorav det nye senteret er den største investeringen. 

Forebygging og håndtering av trusler

Målet er å forbedre sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, samt styrke styringen av informasjonssikkerhet og personvern.

– Året som har gått har understreket hvor viktig det er å ha digitale systemer som virkelig fungerer, sa Asheim i en video som litt ironisk framsto som en serie med stillbilder, i alle fall hos Digi.no. Lyden fungerte heldigvis godt.

– Vi har fått kjenne og blitt minnet på hvor viktig det er at vi har en god og trygg infrastruktur i hele landet vårt. Det gjelder selvfølgelig også i vår sektor. Vi sitter på store verdier, enten det er forskningsresultater, kompetanse eller personopplysninger, som kan brukes, men også misbrukes, fortsatte han. 

Han nevnte at det siste tydelige eksempelet på dette var angrepet mot Universitetet i Tromsø i vinter.

Les mer: 
Har oppdaget datainnbrudd hos universitet: – Svært alvorlig

– Det er viktig å ha både en god sikkerhetsstruktur, og en god sikkerhetskultur. Det skal dette senteret bidra til. Det skal bidra med rådgivning, analyse og respons, sa Asheim.

Dette gjelder også etter at den fireårige sikkerhetssatsingen er avsluttet.

Les også

Ønsker både sikkerhet og åpenhet

Direktør for Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning), Roar Olsen, sa under det virtuelle åpningsarrangementet at selv om de sensitive dataene til sektoren skal voktes godt, så ligger mange av informasjonsverdiene i sektoren åpne. 

– Vår sektor må balansere hensynet til sikkerhet mot åpenhet og internasjonalt samarbeid, noe som alle er viktige mål for vår sektor. Det er derfor ekstra viktig å ha evne til å oppdage og stoppe uønsket aktivitet raskt, sa Olsen. 

Hver virksomhet i sektoren har egne sikkerhetsmiljøer og ansvar for å sin egen informasjonssikkerhet og personvern. 

Større og tyngre fagmiljø

– Skal man klare å holde tritt med stadig mer avanserte trusler, må vi samarbeide der vi kan. Sammen kan vi investere mer og bedre. Vi kan etablere et større og tyngre fagmiljø. Og vi som sektor kan lettere være en del av den nasjonale sikkerhetsinfrastrukturen og beredskapsorganisasjonene, organisert gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet, fortalte Olsen. 

Senteret skal dekke både teknologi, juss, organisasjon og ledelse. Olsen mener at senteret kan bli et nav for samarbeid i sektoren, med forum for deling av informasjon, kunnskap og kompetanse. 

– Unit har nå gitt sin første bestilling til Cybersikkerhetssenteret med å gjennomføre en sårbarhetsskanning av hele sektoren. Dette vil være en stor og viktig oppgave for senteret. Resultatet av denne skanningen gi oss alle konkrete tiltak å jobbe videre med, fortalte Olsen. 

– Det er viktig at senteret videreutvikles over tid og i takt med utviklingen på cybersikkerhetsområdet. Det her er bare en start, avsluttet han.

Les også