Nytt skritt mot felles teleregler

Nye teleoperatører skal ikke diskrimineres etter at telemarkedene i Europa liberaliseres om knappe ti måneder.

Nye teleoperatører skal ikke diskrimineres etter at telemarkedene i Europa liberaliseres om knappe ti måneder.

15 ministre fra like mange EU-land, trakk på et møte før helgen opp hovedlinjene for nye regler innenfor teleområdet som skal gjelde fra 1. januar 1998. Reglene skal ivareta både forbrukernes og operatørenes interesser, mener ministrene, som sender forslaget til nye direktiv til EU-parlamentet.

Det er i første rekke de nye operatørene på telekommarkedene som vil nyte godt av de nye reglene, i og med at nye aktører ikke skal diskrimineres i forhold til de enkelte lands tradisjonelle statseide televerk.

Ifølge Financial Times vil EU-landene måtte forplikte seg til å behandle de ulike operatørene på telekommarkedet ut fra samme regelverk og retningslinjer uten noen form for diskriminering.

Reglene setter også visse rammer på tradisjonell taletelefoni. Alle med telefon skal ha tilgang til visse tjenester, som nummeropplysning, og noen tjenester skal være gratis - eksempelvis feilmeldingstjenester og nødtelefoner. Det heter også at telefonprisene skal være på et forbrukervennlig nivå, men det er opp til hvert enkelt medlemsland å avgjøre hva dette nivået er.

Til toppen