Nytt statsselskap må bygge ut bredbånd

Australias regjering konstaterer at privat sektor ikke strekker til.

Nytt statsselskap må bygge ut bredbånd

Australias regjering konstaterer at privat sektor ikke strekker til.

Regjeringen i Australia har kommet med et uventet utspill i forbindelse med et anbud om utbyggingen av et nasjonalt fibernettverk til alle landets hjem, altså av typen FTTP («fiber to the premises») og ikke FTTN («fiber to the node»).

De konstaterer at ingen av anbudene som er kommet inn, tilfredsstiller kriteriene. Følgelig vil de opprette et statlig aksjeselskap som skal stå for utbyggingen, til en antatt samlede investering på 43 milliarder australske dollar, tilsvarende 217 milliarder kroner.

Private aktører innbys til å investere i selskapet, der statens eierandel ikke skal kunne bli mindre enn 51 prosent.

Nettverket skal gjøres åpent for alle tjeneste- og innholdsleverandører. Hastigheten blir på opptil 100 megabit per sekund. Der det ikke er mulig å bygge ut fiber, skal man sørge for tilsvarende hastighet på annet vis, heter det.

Regjeringen bevilger straks 4,7 milliarder dollar, 24 milliarder kroner, og regner med at utbyggingen skal starte i 2010. Den skal være ferdig i 2018, og dekke over 90 prosent av landets husstander.

I desember ble landets største teleoperatør, det tidligere nasjonale televerket Telstar, utestengt fra anbudskonkurransen fordi de ikke leverte en plan for småbedrifter. Da var det igjen tre konkurrenter om anbudet: Terria (en gruppe ledet av Singapore Telecommunications, også kjent som Singtel), kanadiske Axia NetMedia, og det lokale konsortiet Acacia Australia.

Avlysningen av anbudskonkurransen og opprettelsen av det statlige aksjeselskapet, innebærer at Telstra likevel får spille en rolle i det som betegnes som Australias hittil største infrastrukturprosjekt. Aksjekursen økte med 5 prosent på Sydney-børsen da nyheten ble kjent. Telstra-aksjen falt 12 prosent den dagen de ble utestengt fra anbudskonkurransen. Telstra uttaler at selskapet vil kjøpe aksjer i det nye selskapet, og søke å bidra med det de kan.

I en uttalelse til Wall Street Journal sier en representant for Singtel at de er svært tilfreds med løsningen som er valgt, og at de ser fram til slutten på Telstras monopol på kommunikasjonsnetetverk til australske hjem.

Australias regjering sier de måtte erkjenne at det ikke var noen vei utenom et statlig engasjement i prosjektet. Det var for stort for ett selskap eller ett konsortium å håndtere.

Prosjektet spiller en nøkkelrolle i regjeringens tiltak for å berge landet gjennom finanskrisen. Statsminister Kevin Rudd, som leder en sentrumvenstreregjering, sier bredbåndsinfrastrukturen vil støtte opp om 200 000 arbeidsplasser og stimulere til ny vekst.

Regjeringen sier de vil finansiere sin del av investeringen gjennom et offentlig fond («Building Australia Fund»), og også ved å utstede obligasjoner – «Aussie Infrastructure Bonds» – til private og til institusjoner. Innen fem år etter at prosjektet er ferdig utbygget, skal regjeringen selge seg ned i selskapet.

    Les også:

Til toppen