Nytt telebygg på Tyholt

Sju år etter at Telenor bygde nytt hovedkontor på Tyholt i Trondheim er det klart for et solid tilbygg som skal samle det meste av virksomheten Telenor har i Trondheimsområdet.

Sju år etter at Telenor bygde nytt hovedkontor på Tyholt i Trondheim er det klart for et solid tilbygg som skal samle det meste av virksomheten Telenor har i Trondheimsområdet.

Tilbygget kommer i tillegg til det eksisterende bygget på Tyholt, som ble ferdigstilt og innflyttet i 1990, og skal gi plass til 700 kontorarbeidsplasser på 24.000 kvadratmeter. Bygget vil stå ferdig i 1999 og vil koste i underkant av 250 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

Samtidig avhender Telenor en rekke av sine faste eiendommer i Trondheim, blant annet det gamle Telekvartalet i Midtbyen, som tidligere var hovedkontoret for Telenor i byen.

- Noen stillinger i Trondheim vil også forsvinne, men totalt sett vil vi komme ut med flere ansatte, sier eiendomssjef Roger Jøran Pettersen i Telenor Region Nord.

Telenors nyervervede Novit på Tunga og installasjonsdelen på Lade, samt hovedtelesentralen i sentrum blir liggende urørt i denne omgang.

Til toppen