Nytt Telenor-system: Telefonen ringer - på PC-en

I sitt nye bygg på Fornebu har Telenor som en av de første i Norge visket ut skillet mellom IT og tele fullstendig. Selskapet vil spare 25 prosent på dette.

I sitt nye bygg på Fornebu har Telenor som en av de første i Norge visket ut skillet mellom IT og tele fullstendig. Selskapet vil spare 25 prosent på dette.

IT og telebransjen har i mange år forfektet at IT og tele kan og bør knyttes bedre sammen. Mulighetene for å kjøre og styre teletrafikk over datanettverk kan gi både nye muligheter og spare store penger.

Men arbeidet tar tid. For å vise hva som er mulig, for å spare penger selv og for å lage systemer man kan selge til andre, har Telenor ASA laget flere systemer som i dag åpnes for vanlig bruk.

1.700 ansatte har sin første arbeidsdag på selskapets nye bygg på Fornebu. Men det er kanskje ikke de omdiskuterte byggene som er den største endringen. digi.no har intervjuet Berit Svendsen, konserndirektør for IT i Telenor og prosjektdirektør for IT/tele på Fornebu, Geir Olav Nistad.

De forteller at Telenor har laget en rekke avanserte systemer som tas i bruk i dag. Dette er de viktigste:

- Sammensmeltning av mobil og PC: Den ansatte skal bruke mobilen som sin primære telefon og mobilsvareren som beskjedsenter. En beskjed på mobilsvaren blir kopiert som en lydfil og havner i vedkommendes epost-leser der den kan spilles av, lagres og videresendes til andre. Fakser til enkeltpersoner sendes til mobiltelefonen og havner som bildefiler i epostkassen til mottaker.

- Telenor har bare kjøpt inn 300 vanlige telefoner for møterom og sentralbord. For etter hvert skal de mange ansatte ringe med sine bærbare eller stasjonære PC-er. Telenor Business Solution har sammen med Cisco laget et tele over IP-system som gjør om innkommende telefonsamtaler (lyd) til IP-pakker og ruter dem til riktig PC. Den ansatte ringer og mottar samtaler med en telefonprogramvare og et hodesett koblet til PC-en. Foreløpig har systemet bare 20 prøvebrukere. - Dette er et avansert system som vi ikke ville la alle ta i bruk første dagen, forteller Nistad. Men hovedfilosofien er at du skal kunne arbeide med PC, mobil og PDA både på kontoret, ute hos kunder eller hjemmefra.

- De ansatte som flytter til Fornebu får bare ta med seg en kasse eiendeler og dokumenter. For ingen har fast plass. Telenor kutter dermed ut nesten alle papirarkiv. Selskapet gjennomfører nå en voldsom opprydding i sine arkiver og skanner inn alt som skal brukes. Alt annet arkiveres på lager.

De ansatte kan lese, koble og videresende dokumenter elektronisk gjennom et system innkjøpt fra norske Software Innovation. All innkommende post skannes elektronisk og dukker opp som bilder i epost-vinduet til den enkelte ansatte som skal ha den.

De ansatte har fått opplæring i bruken av de nye systemene med et digitalt læresystem som fungerer gjennom en nettleser. Nistad har dermed full kontroll over hvor mange og hvem som har tatt de forskjellige systemkursene.

Gartner Group har i mange år sjokkert IT- og økonomisjefer med sine høye totaltall for hva IT koster per ansatt. 48-62.000 kroner i året, mener det store analyseselskapet.

- Vi har regnet ut at de nye systemene vil redusere kostnadene til mellom 45 og 50.000 kroner i året - og dette inkluderer alle faste teleutgifter, forteller Nistad.

Denne prislappen skal bli Telenors store argument når de skal forsøke å selge sine systemer og ideer til store bedriftskunder.

Nistad rapporterer ellers stolt at åpningen i dag har gått uten problemer og alle som ikke er ute og reiser er koblet opp med sine gamle og nye systemer.

Til toppen