Nytt verktøy lurer Windows trill rundt

Xenocode lar deg pakke ethvert program i én fil som kan kjøres direkte, uten installasjon.

Nytt verktøy lurer Windows trill rundt

Xenocode lar deg pakke ethvert program i én fil som kan kjøres direkte, uten installasjon.

Den siste tiden har ideen spredd seg om at det kunne være praktisk å tilby PC-applikasjoner på en måte som gjør at man slipper å installere dem etter det møysommelige opplegget til Windows.

Fordelene med dette er dels at man unngår krøll med dll-filer og innstillinger i Windows Registry, dels at det blir langt enklere å distribuere applikasjonene: Man kan legge filene på en sentral server der folk kan forsyne seg, eller ha et program klar til kjøring fra en USB-pinne.

Det er et element av nostalgi over dette, en lengsel til da man kunne gå rundt med hele Microsofts tekstbehandler på én 1,44 MB diskett, og kjøre den på enhver PC bare ved å klikke på word.exe-filen.

Det finnes flere tilfeller der populær programvare er pakket i én eksekverbar fil som kan kjøres direkte fra en USB-pinne. Et eksempel er «Portable Firefox» som er en av mange nettjuveler på digi.no.

Code Systems Corporation, mest kjent under merkevaren Xenocode, har nettopp lansert verktøyet Xenocode Virtual Application Studio, som skal gjøre det mulig å pakke ned enhver Windows-applikasjon i én kjørbar fil.

Xenocode lurer Windows trill rundt: Filene kan inneholde avanserte programmer, som dem i Microsofts Office-pakker, og kjøre dem på PC-en uten installasjon, uten konfigurasjon, uten endringer i Windows Registry, og uten at for eksempel adgangskontrollsystemet til Vista (UAC eller «User Access Control») bryr seg.

Det finnes andre løsninger som får til dette, som Microsofts egen Softgrid, men det forutsetter at det installeres et eget system på serveren for å levere applikasjonene, og en egen klient på PC-en for å ta i mot dem. Med Xenocode trengs ingen agent på PC-en, og filene legges ut som vanlige filer: De kan til og med hentes fra en Linux Samba-tjener. Og hvis situasjonen krever det – og bedriften tillater det – kan altså applikasjonen fordeles på USB-pinner.

Xenocode har lagt ut flere demo-løsninger på sitt nettsted som viser hvordan dette virker: De eksekverbare filene lastes ned og kjøres uten at Vistas brukerkontroll bryr seg, også når man henviser dem til en USB-pinne og kjører dem derfra. Personlige tilpasninger som bokmerker til nettleseren, kan lagres i selve den eksekverbare filen: Det skjer uten at antivirusprogramvaren i PC-en later til å bry seg om at en eksekverbar fil er endret. Filene er ikke avskrekkende store: «Pakke»-utgaven av Firefox er på rundt 8,8 MB.

Xenocode peker på at applikasjoner som er pakket – «virtualisert» – med deres teknologi, gjerne kan inngå i løsninger for å forvalte bedriftens applikasjoner. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å legge «xenocodede» applikasjoner inn i ordninger med Citrix eller Softgrid. «Xenocoding» skal tillate kurante måter å kombinere brukerinnstillinger med sentralt distribuert programvare.

Brukt riktig, skal Xenocode medføre forenkling og kostnadsreduksjon i alt som har med utvikling, oppsett, konfigurasjon, distribusjon og vedlikehold av applikasjoner til Windows-klienter.

En annen fordel er at applikasjoner som av en eller annen grunn ikke fungerer på Vista-PC-er, kjører problemfritt på Vista dersom de pakkes med Xenocode. Det kan være spesielt nyttig på internt utviklede applikasjoner som man ikke ønsker å bruke ressurser på for å få dem til å virke med Microsofts nyeste operativsystem.

En detalj som kan være positiv for noen, er at dersom man xenocoder både Office 2003 og Office 2007, kan begge pakkene kjøres på samme PC samtidig: Disse er ellers lagt opp slik at to ulike versjoner ødelegger for hverandre.

Ytelse
Ifølge Xenocode gjør deres løsning at man knapt kan merke noen ytelsesforskjell mellom applikasjoner som de har virtualisert, og applikasjoner som er blitt installert på vanlig måte. Ytelsen er med andre ord vesentlig bedre enn om man hadde delt PC-en opp i virtuelle maskiner og kjørt applikasjoner i hver sin virtuelle maskin.

Xenocode forklarer at kjernen i deres teknologi er et virtuelt operativsystem, «Xenocode Virtual Operating System». Dette systemet er en ultralett implementering av Windows API-er, med bare det som er absolutt nødvendig. I stedet for å belemres med et helt operativsystem, knyttes applikasjonen som skal virtualiseres til en kodemengde på rundt 400 kilobyte. API-ene er nok til å utstyre den virtualiserte pakken med et virtuelt filsystem og en virtuell Registry, som kommuniserer med vertens operativsystem etter behov. Dette illustreres slik:

Det verktøyet produserer, er altså en «Virtual Application Compressed Executable» – en komprimert kjørbar fil med en virtuell applikasjon – som omfatter både selve applikasjonen og det virtuelle operativsystemet. I prinsippet kan en PC kjøre like mange virtualiserte applikasjoner som installerte applikasjoner.

Grensesnittet til Xenocode Virtual Application Studio inneholder tre typer veivisere, alt etter brukerens kompetanse og hva slags applikasjoner som skal virtualiseres.

Veiviseren til IT-personell brukes når det er en tredjeparts applikasjon med kompleks konfigurering som skal virtualiseres. En annen veiviser er beregnet på utviklere som skal virtualisere sine egne applikasjoner. En tredje veiviser er beregnet på «førstegangs brukere» som skal virtualisere enkle standardapplikasjoner.

Det er ikke lagt ut materiale fra Xenocode som gir anledning til å vurdere hva slags ordninger man skal bruke for å sikre fortløpende oppdatering av virtualiserte applikasjoner. Hvordan skal for eksempel en organisasjon som velger å xenocode Microsoft Office forholde seg til de fiksene som Microsoft sender ut hver måned?

Xenocode lisensierer produktet per sluttbruker, uavhengig av antall virtualiserte applikasjoner hos hver. Verktøyet koster 499 dollar, inkludert lisenser for fem sluttbrukere. En ekstra sluttbruker koster 40 dollar.

    Les også:

Til toppen