Nytt verktøy sparer kommunen for masse tid når de skal hente inn åpne data

Nytt verktøy sparer kommunen for masse tid når de skal hente inn åpne data
Larvik kommune har tatt i bruk det nye verktøyet som henter inn åpne data automatisk når de blir publisert. Her fra Larvik torg. Foto: Helge Høifødt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Larvik kommune sparer masse tid og ressurser når de nå har fått på plass en ny IT-løsning som automatiserer innhenting av folkehelsedata. Det nye verktøyet gir dem bedre beslutningsgrunnlag for å utjevne sosiale forskjeller i kommunen.