Abonner
OPERATIVSYSTEMER OG PROGRAMVARE

Nytt verktøy sparer kommunen for masse tid når de skal hente inn åpne data

Larvik kommune har tatt i bruk det nye verktøyet som henter inn åpne data automatisk når de blir publisert. Her fra Larvik torg.
Larvik kommune har tatt i bruk det nye verktøyet som henter inn åpne data automatisk når de blir publisert. Her fra Larvik torg. Foto: Helge Høifødt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Larvik kommune sparer masse tid og ressurser når de nå har fått på plass en ny IT-løsning som automatiserer innhenting av folkehelsedata. Det nye verktøyet gir dem bedre beslutningsgrunnlag for å utjevne sosiale forskjeller i kommunen.