Websteps Samla

Nytt verktøy sparer kommunen for masse tid når de skal hente inn åpne data


Larvik kommune har tatt i bruk det nye verktøyet som henter inn åpne data automatisk når de blir publisert. Her fra Larvik torg.
Larvik kommune har tatt i bruk det nye verktøyet som henter inn åpne data automatisk når de blir publisert. Her fra Larvik torg. (Foto: Helge Høifødt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)


Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Larvik kommune sparer masse tid og ressurser når de nå har fått på plass en ny IT-løsning som automatiserer innhenting av folkehelsedata. Det nye verktøyet gir dem bedre beslutningsgrunnlag for å utjevne sosiale forskjeller i kommunen. 

– Vi ser allerede nå at det blir mye enklere å innhente statistikk og utvikle tiltak på bakgrunn av dette. Vanligvis har jeg brukt mye av tiden min på å hente inn datagrunnlag fra SSB, FHI og andre offentlige datakilder, men nå kan jeg heller bruke tiden på å følge med på trendene over tid, sier folkehelsekoordinator Mette Daapan i Larvik kommune til digi.no.

Masse data

Folkehelseloven pålegger kommunene til å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer bedre folkehelse innen en rekke områder som oppvekst- og levekårsforhold, utdanning, sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ulykker og rusmiddelbruk i alle landets kommuner.

Statistikken publiseres gjennom en rekke datakilder og kommer jevnt og trutt gjennom året. 

For kommunene har det vært vanskelig å holde oversikt over alle publiseringstidspunktene.

Gjennom beslutningsstøtteverktøyet Samla, får Larvik kommune nå dataene presentert oversiktlig i en nyutviklet webløsning. 

– Vi vil ha disse dataene kjapt, oversiktlig og løpende slik at vi kan bruke tiden på å redusere den negative utviklingen innenfor de ulike områdene, sier Daapan.  

Les også

Kan sette inn tiltak

Hun bruker trafikkdata som et eksempel.

Om det har vært flere ulykker på en veistrekning over en periode, kan Larvik kommune bruke dataene til å sette inn tiltak for å få bukt med problemet. 

Det kan være tiltak som å gjøre kryss mer oversiktlige, redusere fartsgrenser, sette opp flere regulerende lys eller fartshumper for å prøve å få ned antall ulykker på den aktuelle veistrekningen.

– Med disse dataene kan vi sette inn forebyggende tiltak, og så følge med for å se om vi ser en positiv utvikling. Dataene er en rettesnor for å gi oss en indikasjon om vi er på rett vei med arbeidet vi gjør i kommunen, sier Daapan.

APIer

For henne har beslutningsverktøyet forenklet arbeidsdagen vesentlig.

Det var også målsettingen da Larvik kommune og Webstep inngikk et samarbeid for å samle inn data fra alle de åpne datakildene som finnes i norsk forvaltning. 

Dataene hentes inn fra ulike programgrensesnitt (API) og blir satt i system av webløsningen.

Ken Roar Riis. Portrettfoto.
Direktør Ken Roar Riis for prosjekt- og løsningssalg i Webstep. Foto: Webstep

Kommer det nye oppdateringer fra eksempelvis SSB, oppdateres datasettet hos Larvik kommune automatisk, og presenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte i beslutningsverktøyet. 

Webstep har hatt rundt fem konsulenter på oppdraget, og har hentet inn mer ressurser når det har vært behov for spesialkompetanse på feltet. 

– Samla henter inn dataene automatisk slik at kommunene kan sette sammen bedre beslutningsgrunnlag for analyse og rapportering, av demografiske data i henhold til lovpålagte krav., sier direktør Ken Roar Riis for prosjekt og løsningssalg i Webstep.

Les også

SaaS

Han sier selskapet nå er i dialog med flere norske kommuner og fylkeskommuner om å ta i bruk den nye dataportalen som skal selges som programvare som tjeneste (SaaS). 

Webstep har trålet markedet etter lignende beslutningsverktøy, og mener at de er den eneste aktøren som leverer et slikt verktøy i Norge. 

– Her dekker vi et behov vi mener er spennende. Samla utnytter allerede åpne og tilgjengelige data slik at kommunene kan gjøre bedre beslutninger. På sikt ønsker vi også å gjøre dette tilgjengelig for norsk næringsliv, da vi vet at de bruker mange av de samme dataene for å ta beslutninger, sier Riis. 

Digitaliseringssjef Vilhelm Einen i Larvik kommune sier beslutningsløsningen er et resultat av at kommunes fagfolk brukte masse unødvendig tid på å hente ut data fra de offentlige registrene.

Utdatert da det ble presentert

Ofte var rapportene de la frem utdatert allerede når de ble presentert. 

Direktør Ken Roar Riis for prosjekt- og løsningssalg i Webstep. Foto: Dag G. Nordsveen

For kommunens ansatte har det nye verktøyet vært en forenkling og forbedring, sier digitaliseringssjefen.

– Det fine med dette verktøyer er at hvis det er skjer en endring i et datasett, skjer endringen umiddelbart hos oss. Problemet har ofte vært å følge med på endringene i datakildene, fordi de oppdateres med ulik frekvens.

– Alle sammenslåingene vi har sett i det offentlige i det siste, har gjort det historisk vanskelig for fagfolkene våre, men nå har vi fått på plass et verktøy som gir oss mye bedre kunnskapsgrunnlag for å ta politiske beslutninger, sier Einen til digi.no.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen