Nytt vern mot "cookies"

Stadig vekk forteller nettlosen at webstedet jeg besøker, ønsker å legge igjen en "cookie", altså en kort fil som forteller andre websider i samme domene hvem jeg er og hva jeg gjør på Internett.

Stadig vekk forteller nettlosen at webstedet jeg besøker, ønsker å legge igjen en "cookie", altså en kort fil som forteller andre websider i samme domene hvem jeg er og hva jeg gjør på Internett.

Det er fordi jeg har innstilt nettlosen på å varsle meg hver gang det dukker opp en "cookie". Jeg får vite tekststrengen den består av – som regel helt uforståelig for meg – hvem den skal sendes til, og hvor lenge den skal vare – alt fra en times tid til flere måneder.

Denne lille filen brukes til å identifisere deg, og til å oppbevare andre ting webstedet gjerne vil registrere om deg. Hvis du ikke har innstilt nettlosen på å varsle deg, merker du ikke at du blir registrert. Har du innstilt på varsling, kan du hindre at filen blir opprettet ved å klikke på "cancel". Som regel betyr det ingenting for tjenestene webstedet tilbyr, selv ikke når du skal foreta et søk.

For å gjøre beskyttelsen enklere og mer systematisk, har selskapet Pretty Good Privacy kunngjort en plug-in til Netscape Navigator (Windows 95, NT og Mac) som lar deg blokkere bestemte "cookies". Den heter PGPcookie.cutter og vil bli tilgjengelig over nyåret for rundt 20 dollar. Den holder rede på hvor mange "cookies" du har vært utsatt for, og hvilke websteder som har hatt til hensikt å registrere deg.

De fleste "cookies" har en intern funksjon, og slettes automatisk etter forholdsvis kort tid. Informasjonssjef Hege Njaa i Datatilsynet sier det er svært viktig at folk er klar over at de legger igjen spor når de streifer på Internett, og at slike spor kan settes sammen til detaljerte profiler i strid med det lov- og regelverket som gjelder i Norge. Det internasjonale samarbeidet som Datatilsynet deltar i, har ikke etablert overnasjonale retningslinjer, og det finnes heller ikke noe forum for å avsløre syndere. Derfor er personlige vernetiltak spesielt berettiget.

Johnny Birkelund i Norsk Personvernforening sier han arbeider i hovedsak med den etiske og filosofiske rammen rundt personvernproblemer.

– Hvis du holder deg til det tekniske, blir det en stadig opptrappet kamp mellom tiltak og mottiltak. Det er mennesket bak det tekniske som teller, understreker han.

Inntil vi får has på det onde i mennesket, kan det være lurt for streifere å bruke de vernetiltakene som er tilgjengelige.

Til toppen