Nytt websted for Mac-frelste

Mac-frelste og -utviklere kan glede seg over et nytt web-sted, kalt "Apple Jedi, Defenders of the OS". Fremst på dagsorden er bransjespesifikke løsninger.

Mac-frelste og -utviklere kan glede seg over et nytt web-sted, kalt "Apple Jedi, Defenders of the OS". Fremst på dagsorden er bransjespesifikke løsninger.

Temavignet for surfetips

Det faglige nivået på webstedet synes høyt, og siden både utgangspunkt og målgruppe er definert som Mac-frelste, er det lite relevant å kritisere disse sidene for å være ensidige. Alle entusiaster trekker konklusjonen først og finner argumentene etterpå. Det som må sies til Apple Jedis fordel at her går man grundig til verks for å finne intelligente argumenter.

Blant aktuelle emner er en appell om å danne flere VMUG, utvidet med en detaljert framgangsmåte for den som tar dette på alvor. (En MUG er en Macintosh User Group, altså en Mac brukergruppe. VMUG betyr ikke at MUG-en er virtuell. V-en står i stedet for Vertical Market. En VMUG er med andre ord en samling Mac-brukere innen en bestemt bransje – restaurantbestyrere, leger, jurister, eiendomsmeklere osv.)

VMUG-appellen er utfylt med en veiledning til Mac-utviklere som kunne tenke seg å lage bransjespesifikke løsninger til andre enn typografer, designere og reklamefolk.

Pris/ytelse er et argument de færreste i IT-bransjen tar alvorlig. Apple-folkene gjør det, antakelig fordi de har tallene på sin side. Vi andre skyr dem, siden de bare gjenspeiler vår egen ensporethet. Apple Jedi legger blant annet opp en sammenlikning mellom Mac OS og Windows NT 4.0 som er mer enn bare tankevekkende: 16.800 USD til Macs fordel i et 50 brukers nettverk med fem servere.

Med andre ord: Sjekk dette, alle "Wintel"-tilhengere!

Til toppen