Nyttårsbaby fikk IT-aksjer i fødselsgave

Den første babyen som ble født i et sykehus i Silicon Valley-området i år 2000 har fått en aksjeportefølje i gave gjennom sykehuset.

Den første babyen som ble født i et sykehus i Silicon Valley-området i år 2000 har fått en aksjeportefølje i gave gjennom sykehuset.

Informasjonsdirektør ved El Camino hospitalet i Mountain View sier til Reuters at det var 25 høygravide mødre ved sykehuset, men bare den kjappeste av dem kunne forvente å få den originale gaven.

Babyen får én aksje i verdens største internettportal, Yahoo!, og ti aksjer i Silicon Graphics Inc. Aksjene skal, ifølge Reuters, ha en verdi på 500 amerikanske dollar etter dagens kurser.

- Det er en liten portefølje, men en flott markering av de blomstrende økonomiske tidene som denne heldige babyen blir født inn i, sier informasjonsdirektør Judy Twitchell ved sykehuset til Reuters.

- Alt som foregår rundt oss har å gjøre med aksjer og high-tech selskaper. Så vi tenkte at dette kunne være en god måte å hedre vår første baby.

Til toppen