Obama-veto kan redde nettnøytralitet

Kongressen har vedtatt kjøreregler stikk motsatt dem anbefalt av tilsynet FCC.

Obama-veto kan redde nettnøytralitet

Kongressen har vedtatt kjøreregler stikk motsatt dem anbefalt av tilsynet FCC.

Rett før jul vedtok USAs teletilsyn FCC (Federal Communications Commission) oppdaterte kjøreregler for hvordan operatører av både fast og mobilt bredbånd skal håndtere trafikken. Kjernen i FCCs vedtak er at prinsippene for nettnøytralitet må overholdes.

FCCs nye kjøreregler strider mot krav fra markedsaktører som Google og Verizon: De krever at operatører skal ha anledning til å prioritere tjenester, slik at de kan fremme sine egne eller sine partneres tilbud på bekostning av konkurrentenes. En mobiloperatør skal kunne diskriminere mot Skype-samtaler – stadig mer aktuelt med «4G» – for å forsvare sin egen inntjening fra vanlig mobiltelefoni. En innholdsleverandør skal kunne avtale med operatører – altså betale for – at visse tjenester sikres raskere overføring enn andre.

FCCs regler ble i går nedstemt i representantenes hus, med 240 mot 179 stemmer. Republikanerne, som har flertall, stemte i flokk mot FCC, og fikk følge av seks demokrater. De har ikke sans for nettnøytralitet.

Argumentasjonen til republikanerne går i hovedsak på at FCC har nok makt fra før, og at de ikke skal ha anledning til å regulere Internett. Internett virker utmerket, påstår de, og de kjemper følgelig for å hindre FCC fra å ødelegge det.

Demokratenes argumentasjon er at republikanernes forslag vil «gjøre slutt på Internett slik vi kjenner det i dag», og gi «store tele- og kabelselskaper kontroll over hvilke nettsteder amerikanere kan besøke».

Senatet skal stemme over FCC-reglene på et seinere tidspunkt.

Det er lite sannsynlig at republikanernes forslag noen gang kommer i lovbøkene. President Barack Obama har sagt klart fra at han akter å legge ned veto. Observatører mener det er overveiende sannsynlig at senatet, der demokratene har flertall, vil slutte seg til FCCs kjøreregler.

FCCs kjøreregler for nettnøytralitet er gjengitt i et dokument på 194 sider (pdf). De bygger på tre prinsipper som operatører skal holde seg til:

  • Fullt innsyn i vilkår, styringsregler og ytelse for operatørtjenester.
  • Forbud mot å blokkere lovlig innhold, applikasjoner, tjenester og ikke-skadelige klienter.
  • Forbud mot urimelig diskriminering av lovlig trafikk.

Det tredje punktet gjenspeiler en innrømmelse fra FCC: Siden kun urimelig diskriminering av lovlig trafikk er forbudt, må det være tillatt med rimelig diskriminering. Verizon kan ikke blokkere Skype-trafikk, men i perioder med stor belastning har de anledning til å prioritere sin egen taletrafikk. Noe annet ville vel være urimelig?

FCC presiserer dette slik: «Rimelig nettverksstyring skal ikke utgjøre urimelig diskriminering.» (Se forslagets side 88, § 8.7 No Unreaonable Discrimination.)

    Les også:

Til toppen