Obama vil kunngjøre USAs «kyber-tsar»

Den nye stillingen skal ha overordnet ansvar for å forsvare landets IKT-nettverk.

Obama vil kunngjøre USAs «kyber-tsar»

Den nye stillingen skal ha overordnet ansvar for å forsvare landets IKT-nettverk.

Amerikanske aviser og nyhetsbyråer melder at president Barack Obama i dag vil kunngjøre opprettelsen av en ny stilling høyt oppe i regjeringshierarkiet, med overordnet ansvar for å sikre og forsvare USAs IKT-nettverk mot angrep. Stillingen kalles populært for «cyber czar», altså «kybertsar».

Hvem som skal bekle stillingen vil antakelig først bli kjent over helgen.

Bedre kyberforsvar og -beredskap er viktige punkter i Obamas program. Straks etter innsettelsen i januar beordret han en seksti dagers gjennomgang av problemstillinger knyttet til risiko og sårbarhet innen IKT. Rapporten ble ferdig for seks uker siden, men er ennå ikke publisert. Lekkasjer tyder på at sårbarhetene er mange, også innen det offentlige og det militære.

Årsaken skal være harde interne motsetninger innen regjeringen om hvem den nye kybertsaren skal rapportere til, og om stillingens ansvar i forhold til budsjetter.

De som gikk inn for at kybertsaren skulle rapportere direkte til presidenten, har øyensynlig lidd nederlag. I stedet er det blitt et kompromiss der stillingen rapporterer både til det nasjonale sikkerhetsrådet National Security Council og til den øverste budsjettmyndigheten National Economic Council.

Flere kandidater betegnes som aktuelle til stillingen.

En av de heteste er Melissa Hathaway, som i dag har ansvar for kybersikkerhet hos etterretningskoordinatoren ODNI, Office of the Director of National Intelligence, og som ledet arbeidet med 60-dagers rapporten.

En annen er Scott Charney, sjef for datakrimenheten i USAs justisdepartement fra 1991 til 1998, og i dag visepresident i Microsoft med ansvar for gruppen «Trustworthy Computing». Fra 1999 til 2002 ledet Charney PricewaterhouseCoopers’ avdeling for å avverge og svare på datakriminalitet.

Det snakkes også om Maureen Baginski som har hatt flere ledende stillinger i både sikkerhetstilsynet National Security Agency og det føderale politiet FBI.

    Les også:

Til toppen