Objectware tilbake på 2001 nivå

Konsulentselskapet Objectware vokser på stor etterspørsel etter konsulenter innen portalløsninger med basis i Microsoft og Java-teknologi.

Selskapet har lagt frem tall som viser en omsetningsvekst på 37 prosent. I 2005 omsatte selskapet for 98 millioner kroner og er nesten tilbake på samme nivå som i 2001 da selskapet omsatte for 99 millioner. Selskapet leverte et overskudd på 18,7 millioner.

Til toppen