Objekt-orientert webgrafikkverktøy fra Adobe

ImageStyler lar kreative amatører oppnå PhotoShop-aktige og web-tilpassede effekter på rekordtid.

ImageStyler lar kreative amatører oppnå PhotoShop-aktige og web-tilpassede effekter på rekordtid.

ImageStyler betegnes som et verktøy der kreative men ikke-profesjonelle folk kan utarbeide grafikk spesielt tilpasset for bruk på web-sider. Adobe begrunner dette med at svært ofte er det slike mennesker som har hånd om enten den interne eller den eksterne publiseringen til en middelsstor bedrift. Selskapet tenker seg en arbeidsflyt der man bruker ImageStyler for å tilrettelegge grafiske elementer, for deretter å sette sammen sidene i PageMill eller tilsvarende verktøy fra andre leverandører. ImageStyler lanseres i Europa denne uka, og er tenkt en pris på 1100 kroner eks mva.

- Du bruker den til å lage eller hente inn grafiske elementer, arbeide med web-sidens helhetlige utseendet, og justere web-spesifikke egenskaper som bildekompresjon og fargepaletter, sier markedsdirektør Ted Simonides. - Det finnes mange folk som faller i kategorien "kreativ bruker" av webforfatterverktøy, men som ikke har formell opplæring i design. Folk i denne kategorien betrakter PhotoShop som tungrodd og komplisert. Andre verktøy, som det populære PaintShopPro, er for enkle, og er ikke gode nok på en rekke egenskaper som er spesifikke for de som lager grafikk for intra- eller Internett.

ImageStyler er objektorientert, etter mønster fra tegneprogrammet Illustrator og ombrekkprogrammet PageMaker. Objektorientering nyttes blant annet til å gruppere objekter i såkalte alias. Dette er å oppfatte som en logisk gruppe der en endring på ett element, automatisk overføres til alle andre elementer i gruppen. Det er en gunstig egenskap hvis du arbeider med et element som går igjen flere steder på en side, eller på flere sider. Egenskapen kan også beskrives som et system med designorienterte maler, med tagging av stiler.

For å bearbeide grafiske elementer, har verktøyet en rekke former eller shapes, der forskjellige effekter eller layers kan justeres. En form kan pådyttes et objekt, for eksempel for å variere kanten på et fotografi. Egenskaper her kan være skygge, graden av gjennomsiktighet osv. Former er i praksis eps-filer (innkapslet postscript), og det er mulig å lage egne skreddersydde former.

URL-er kan knyttes til et grafisk element. Når det er hensiktsmessig å samle grafiske elementer i ett stort element, forblir URL-ene knyttet til delelementene. En forhåndsvisningsfunksjon gjør det mulig å se hvordan grafikken tar seg ut i en nettleser. Interaktiviteten er ennå forholdsvis begrenset - Simonides lover at den skal bli bedre i framtidige utgaver - men man har blant annet anledning til å spesifisere hvordan et grafisk element skal endre seg når brukeren beveger musen over den.

Til toppen