Objekter er grunnlaget for framskredne forretningsmodeller

Direktør Raymond B. Wells for IBMs Object Technology Services mener at massen bak CORBA nå er så stor at det spiller liten rolle hva Microsoft gjør med sin alternative teknologi.

I forrige uke arrangerte Object Management Group (OMG) en informasjonsdag om CORBA i bedriften, på Sjølyst konferansesenter i Oslo. OMG teller over 800 medlemmer - fra IBM, Oracle og Sybase til Norsk Regnesentral (men ikke Microsoft) - som forenes i håpet om å oppnå programvareinteroperabilitet gjennom standarder som CORBA (Common Object Request Broker Architecture), IIOP (Internet Inter-ORB Protocol - CORBAs meldingsprotokoll over TCP/IP) og UML (Unified Modeling Language).

Blant de internasjonale foredragsholderne var Raymond B. Wells fra IBM, med emnet "Distribuert objektorientering og eldre systemer i en OMG-verden". digi.no fikk et intervju med Wells om dette og andre emner.

- Poenget mitt er at CORBA og bedriftsjavabønner (Enterprise JavaBeans - EJB) er de to bestanddelene som kan videreføre eldre systemer i denne Internett-tiden.

Wells ønsker ikke å lufte spesielle synspunkter på Microsofts rolle i denne forbindelsen. Han konstaterer at selskapet sjelden går sammen med andre om felles standarder, selv om Bill Gates kan gjerne danne allianser med OMG-medlemmer som Software AG når det gjelder å løse konkrete problemstillinger knyttet til forholdet mellom Microsoft og eldre systemer. Derfor forventer han ingen Microsoft-tilslutning til CORBA. Microsoft har sin egen objektmodell DCOM (Distributed Common Object Model), og det skal være forsøk på gang for å få til interoperabilitet mellom DCOM og CORBA.

- Dagens situasjon er fortsatt preget av umodenhet, det gjelder både Java og CORBA. Det er gjort svært viktig arbeid for å forene dem i en programmeringsmodell for alle plattformer, og det må føres videre. Det finnes nå 16 offentlige CORBA-spesifikasjonene for egenskaper som benevning, sikkerhet og transaksjoner. De dekker alt du trenger for å sikre kommunikasjon mellom objekter og for å agere mot objekter, gjennom et språk for å definere grensesnitt (IDL - Interface Definition Language). Spesifikasjonene definerer også IIOP som standard meldingsformat over nettverk. Disse spesifikasjonene har utviklet seg over en periode på seks til sju år, og må betraktes som forholdsvis modne. Det som skjer nå, er at selskaper som IBM og Oracle anvender disse spesifikasjonene på en infrastruktur for informasjonsbehandling på bedriftsnivå.

Wells mener at CORBA vil modnes ganske raskt. Han peker på at objektformidlere (ORB - object request broker) er blitt en grunnleggende tjeneste, som konkurrenter kjøper fra hverandre i likhet med andre tjenester.

- Bedriftsjavabønner er et sentralt konsept som programmerere bør merke seg. De blir stadig mer etterspurt. De som har ferdigheter i å lage effektive bedriftsjavabønner vil kunne velge og vrake i jobber. Java har de fordelene som passer til moderne utviklingsmiljøer. Syntaksen er enkel, og du tvinges inn i objekt-tenking. Til bare å ha to år med utvikling av klassebibliotek bak seg, er språket overraskende modent. Omorganiseringen innen Sun for tre uker siden gjør at selskapet er godt plassert til å spille rollen som standardiseringssentral.

Wells ser ingen stor forskjell i databehandlingsmodeller mellom intra- og internett, mellom det interne og det åpne.

- Nettet må betraktes som en utvidelse av forretningsmodellen. Nettleseren er en enkel applikasjon som har endret hele databehandlingsverden nærmest over natta. Internettet har fått en enorm betydning for et virkelig stort antall mennesker. Uansett utfallet av den amerikanske regjeringens aksjon mot Microsoft, tror jeg ikke det er særlig fare for at Internett skal splittes. Microsoft vil selvfølgelig prøve å endre standarden eller ta den over. Men selskapet vil ikke være i stand til å dominere Nettet. Til det har alliansen for stor masse. Det er altfor mange som er med på OMGs plattform for distribuert databehandling og en felles programmeringsmodell.

CORBA-modellen legger opp til et felles grunnlag for kommunikasjon mellom objekter, for tjenester knyttet til objekter, og for praktisk nytte av objekter, mener Wells. Industriens største aktører spiller på lag, og med Java er man i ferd med å anvende modellen på svært store systemer.

- Nettet er det grunnleggende for å tilby innhold. Innhold genereres av CORBA-infrastrukturer på grunnlag av data fra eldre systemer. Dette vil være neste generasjons datamiljø. Det vil danne grunnlaget for de mest avanserte og de mest komplekse forretningsmodellene verden noen gang har sett, avslutter Wells.

Til toppen