OBOS vil boikotte Bredbåndsfabrikken

OBOS mener at Bredbåndsfabrikken bevisst bryter sentrale punkter i en prinsippavtale som boligbyggerlaget har inngått med de største kabelselskapene. Computerworld skriver at OBOS nå advarer alle sine borettslag mot Bredbåndsfabrikken.

OBOS mener at Bredbåndsfabrikken bevisst bryter sentrale punkter i en prinsippavtale som boligbyggerlaget har inngått med de største kabelselskapene. Computerworld skriver at OBOS nå advarer alle sine borettslag mot Bredbåndsfabrikken.

Ifølge Computerworld lovet Bredbåndsfabrikken ett tilknytningspunkt da de skrev under på avtalen med OBOS, og dette er ikke fulgt opp. Dermed mister kabelselskapet sitt viktigste marked.

OBOS ønsker færrest mulig tilkoblingspunkter mellom kabelselskapenes stamnett og borettslagets eget lokalnett. Dette gir større fleksibilitet til å velge tjenester fra andre leverandører senere, skriver Computerworld.

Bredbåndsfabrikken legger opp til flere tilkoblingspunkter til hvert borettslag, og dette gjør det mye vanskeligere å skifte leverandør.

Nå har OBOS sendt ut et brev til alle styreledere i sine borettslag hvor de advarer mot å inngå avtaler med Bredbåndsfabrikken. Hvis styrelederne følger advarselen, kan Bredbåndsfabrikken stenges ute i konkurransen om 85.000 leiligheter i Oslo-området.

Henning Garnås i Bredbåndsfabrikken sier til Computerworld at det er selskapets teknologi som gjør det nødvendig å ha flere tilkoblingspunkter. Samtidig tror han det er mulig å koble disse sammen i ett koblingspunkt, slik OBOS krever, men det kan komme til å bli dyrt.

Til toppen