Abonner
KOMMENTARER

Ødeleggende «crowdsourcing»

Sosiale medier gjorde etterforskningen av bombene i Boston enda vanskeligere.

New York Posts forside torsdag 18. april. Bildet viser ikke FBIs to mistenkte, men to tilfeldige menn. Avisen har latt seg forlede av amatører og sosiale medier.
New York Posts forside torsdag 18. april. Bildet viser ikke FBIs to mistenkte, men to tilfeldige menn. Avisen har latt seg forlede av amatører og sosiale medier.

Blant fordelene med internett generelt, og sosiale medier spesielt, er evnen til rask mobilisering av mange folk rundt utvalgte oppgaver.

Etter bomben mot Boston Marathon sist mandag, sto etterforskerne overfor oppgaven å analysere utallige mengder bilder og video, ikke bare fra overvåkningskameraer, men også fra privatpersoner.

Der myndighetene brukte spesialister, satset sosiale medier på amatører.

Reddit.com ble det opprettet et eget forum. En anonym «moderator» oppfordret folk til å sende inn det de hadde av bilder og video, slik at de kunne legges ut og granskes av alle og enhver.

– Finn folk med svarte ryggsekker. Legg ut bildene hvis de virker mistenkelige. Så kan folk prøve å følge bevegelsene deres ut fra alle bildene.

Oppfordringen var ideologisk motivert:

– Det er bevist at en mengde på mange tusener kan gjøre ting som dette lang raskere og bedre… Jeg hadde når som helst satset på tusener av folk fram noen få utvalgte og veldig skarpe etterforskere.

Responsen ble enorm. Liknende virksomhet utfoldet seg via Twitter og på bildeforumet 4chan.

Problemet var at amatørene feilet. «Mistenkelige bilder» av folk helt utenfor mistanke ble spredd og kommentert, og de avbildede ble identifisert og etterlyst.

Noen medier bet på. Se på gjengivelsen av torsdagens forside til New York Post, øverst i denne artikkelen. Mennene på bildet ble rask gjenkjent. De er uskyldige.

Torsdag delte FBI ut sine egne bilder av dem de mente måtte være skyldige.

Finkjemmende spesialister hadde peilet ut to menn som hadde ankommet målområdet med ryggsekker, og forlatt det uten sekker. Mediene ble strengt anmodet om å holde seg til disse bildene.

Igjen tro amatørene til. De lyttet på politiradio, trodde de hørte navnet på en student som hadde vært savnet siden mars, skrev en «sak» på Reddit.com som koplet vedkommende til bombene, og tvitret i vei. Facebook-siden som studentens familie hadde opprettet i et forsøk på å finne ham, ble overøst av stygge kommentarer. Noen timer seinere måtte «moderatoren» av r/findbostonbombers be om unnskyldning.

FBI-folk sier til Washington Post at denne virksomheten gjorde arbeidet deres vanskeligere. For flere detaljer om skadelig digital etterforskning fra amatører, se denne meldingen fra Associated Press.

Torsdag, da FBI delte ut bildene av de to mistenkte, hadde de ingen anelse om deres identitet.

Her sviktet ansiktsgjenkjenningsverktøyene, trass i at bilder av både Dzhokhar og Tamerlan Tsernaev fantes i offisielle registre.

Begge hadde lovlig opphold i USA, og Dzhokhar hadde gyldig førerkort.

Brødrene ble identifisert da deres tante gjenkjente dem på bildene, og ringte FBI.

Tre konklusjoner kan trekkes:

  1. «Crowdsourcing» er bra for å samle inn materiale i en etterforskning.
  2. «Crowdsourcing» kan ikke brukes til å analysere dette materialet.
  3. Teknologi for ansiktsgjenkjenning er upålitelig.
Les mer om: