ODF-støtten i Excel 2007 svikter i test

Sliter med import og eksport av ganske enkle regneark.

Resultat av Rob Weirs interoperabilitetstester med ODF-baserte regneark.
Resultat av Rob Weirs interoperabilitetstester med ODF-baserte regneark.

Sliter med import og eksport av ganske enkle regneark.

Service Pack 2 til Office 2007, som kom i slutten av april og ga de viktigste Office-applikasjonene innebygget støtte for dokumentformatet OpenDocumentFormat (ODF) 1.1, som benyttes av blant annet OpenOffice.org.

Ikke overraskende har noen utenfor Microsoft nå testet hvor god denne støtten er. Dette gjelder blant annet Rob Weir, som er sjefarkitekt for ODF ved IBM. I dette blogginnlegget gjengir han en test om hvor godt Office 2007 SP2 viser ODF-filer som er laget med andre produkter med ODF-støtte, samt i hvor stor grad de andre produktene kan lese ODF-filer laget med Office 2007 SP2.

I testen det primært vises til, er det et regneark med formler som er benyttet. Det har ikke gått så bra for Office 2007 SP2, som feiler i alle testene. Det vil si at den oppdaterte kontorpakken feilfritt bare kan lese ODS-filer (OpenDocument Spreadsheet) som er laget med Office 2007 SP2, mens ingen andre av de testede verktøyene kan vise ODF-baserte regneark laget med Microsoft kontorpakke på en feilfri måte.

Problemet er knyttet til hvordan Office 2007 SP2 håndterer formlene i regnearkene. Når man åpner et ODF-regneark i Excel, ignoreres formlene helt. I stedet vises de siste verdiene feltene har hatt. Dermed blir ikke feltene oppdatert.

Ifølge Weir lagrer Excel SP2 formler i et Excel-navneområde.

- Dette navneområdet er ikke det OpenOffice og andre ODF-applikasjoner bruker. Det er ikke navneområdet til ODF 1.2, skriver Weir.

Resultat av Rob Weirs interoperabilitetstester med ODF-baserte regneark.
Resultat av Rob Weirs interoperabilitetstester med ODF-baserte regneark.

ODF 1.1 har ikke støtte for formler. Det har derimot ODF 1.2 gjennom OpenFormula-språket, men arbeidet med spesifisering av ODF 1.2 og OpenFormula er ikke avsluttet ennå. Derfor vil Microsoft foreløpig ikke støtte dette.

Dette skriver Doug Mahugh, en leder innen Microsoft arbeidsgrupper for Office-interoperabilitet, i dette blogginnlegget.

- Mangelen på en formelsyntaks for regneark skaper noen utfordringer knyttet til interoperabilitet. Fordi ODF 1.0 og 1.1 ikke støtter formler, vil alle implementasjoner av ODF-regneark være applikasjonsavhengige, skriver Mahugh.

Likevel kan man nok konkludere med at Microsoft Office-brukerne er bedre tjent med å bruke en plugin til Office fra enten Clever Age eller Sun i forbindelse med slike regneark. Begge gjør det betydelig bedre i Weirs tester.

Til toppen