OECD: E-handel-konferanse høsten 1998

I Canada i september 1998 vil OECD arrangere en stor internasjonal konferanse om elektronisk handel. Premissene for riklandsklubben vil være de samme som for Europas nylig vedtatte Bonn-erklæring.

I Canada i september 1998 vil OECD arrangere en stor internasjonal konferanse om elektronisk handel. Premissene for riklandsklubben vil være de samme som for Europas nylig vedtatte Bonn-erklæring.

Målet for konferansen vil være å utarbeide et internasjonalt regelverk for elektronisk handel. Områder som skal dekkes er personvern, sikkerhet, forbrukervern, åndsverk og elektroniske kontrakter.

OECDs visegeneralsekretær Joanna Shelton sier til nyhetstjenesten Newsbytes at regelverket må være så enkelt som mulig, og at offentlig innblanding i elektronisk handel må holdes på et minimumsnivå.

OECDs retningslinjer for kryptering ble eksplisitt støttet av Bonn-erklæringen. Den europeiske ministerkonferansens syn på beskatning av handel over Internettet skal også ligge tett opp til de retningslinjene OECD er i ferd med å utarbeide.

I midten av juni la OECD fram den såkalte Sacher-rapporten om elektronisk handel: Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government, oppkalt etter sjefen for Marks and Spencer Plc, John Sacher. Denne ledet en arbeidsgruppe av næringslivsledere med bred erfaring innen elektronisk handel. Rapporten kan bestilles fra OECDs nettsted.

Et hovedpoeng i Sacher-rapporten er at regjeringer må konsentrere seg om å formulere praktiske initiativ, spesielt knyttet til rettslige spørsmål rundt elektronisk handel. Rapporten krever også at myndigheter og næringsliv må justere sin organisering og arbeidsmåte i tråd med det nye elektroniske miljøet, samt at de må samarbeide om å utvikle et hensiktsmessig rammeverk for forbrukervern, blant annet mekanismer for å kompensere ofre for nettsvindel.

Til toppen