OECD gir Norge ti råd om IT

OECD har satt opp ti forslag på hva norsk næringsliv kan gjøre for å bli bedre på IT.

OECD har satt opp ti forslag på hva norsk næringsliv kan gjøre for å bli bedre på IT.

Norge har i løpet av bare tre år falt fra første til sjuende plass i Europa på offentlige IT-tjenester, framgår det av den årlige EU-kommisjonens undersøkelse som måler tilbudet over internettbaserte offentlige tjenester.

Det er spesielt overfor våre nordiske naboer vi sakker akterut. Norge har ikke klart å følge utviklingen og stått stille i forhold til andre land, mener Graham Vickery i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).

Vickery la i går fram en OECD-rapport som viser utviklingen av IT i næringslivet. Rapporten ble presentert på det første møtet i Eforum som er oppnevnt av moderniseringsmisteren Morten Andreas Meyer med IT-topper i Norge til stede.

    Les også:

Sett bort fra ros på det Norge har gjort på Skattefunn og at vi ligger i tet på bruk av PC, Internett og mobiltelefon, er det en rekke områder Norge må gjøre en bedre utviklingsjobb på IT.

Her er OECDs ti råd:

  1. Bedre jobb på forskning og utvikling.
  2. Norge må utvikle felles standarder og sentral IT-koordinering.
  3. Sterkere styring og koordinering fra Regjeringen.
  4. Ta lærdom av regionale prosjekter og bruke dem til videre IT-eksperimenter.
  5. Sterkere tilgang til langsiktige investeringer.
  6. Øke kompetansen om e-business.
  7. Sterkere initiativ fra staten på utvikling av digitale signaturer.
  8. Utvikle gode betalingsløsninger og digitalt innhold i offentlig sektor.
  9. Oppgradere IT-løsninger og programmer mot små og mellomstore bedrifter.
  10. Utvikle mer effektive forbrukerorienterte tjenester.
Til toppen