OECD-møte om e-handel i Oslo

I dag og i morgen avholdes det et OECD-møte i Oslo for å diskutere elektronisk handel. Deltakerne på møtet skal skrive en rapport til det store OECD-møtet i Paris i oktober.

I dag og i morgen avholdes det et OECD-møte i Oslo for å diskutere elektronisk handel. Deltakerne på møtet skal skrive en rapport til det store OECD-møtet i Paris i oktober.

Nærings- og handelsdepartementet opplyser at det kun er et arbeidsmøte som avholdes i disse dager i Oslo. De nærmere 100 deltakere fra landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) skal drøfte utviklingen og utfordringer innenfor elektronisk handel mellom bedrifter.

Jostein Håøy i Nærings og handelsdepartementet sier til digi.no at deltakerne på arbeidsmøtet skal utveksle erfaringer og diskutere e-handel for å kunne skrive en rapport til OECD-møtet som holdes i Paris 12. og 13. oktober.

Nærings og handelsdepartementet skriver i en pressemelding at mer enn 80 prosent av all elektronisk handel foregår mellom bedrifter. Dagens møte omhandler de siste trendene og effektene av denne handelen, og nye forretningsmodeller som vil utnytte elektronisk handel over Internett vil også bli belyst.

OECD har elektronisk handel som et av sine høyest prioriterte arbeidsområder. Organisasjonen arbeider med å få mer kunnskap og fakta om den økonomiske og samfunnsmessige betydningen av elektronisk handel. Hittil har elektronisk handel mellom bedrifter hovedsakelig foregått på lukkede nett.

Nå får handel over åpne nett som Internett stadig økende betydning. Det skaper nye muligheter for flere bedrifter, også små og mellomstore bedrifter, men reiser samtidig nye utfordringer både for næringslivet og myndigheter.

Nærings- og handelsdepartementet er vertskap for møtet som gjennomføres i samarbeid med OECD, Næringslivets Hovedorganisasjon og Telenor.

Til toppen