OECD: Norge dårligst i Norden på bredbånd

Utbyggingen av DSL og kabelbaserte bredbåndsnett har kommet lengst i Sør-Korea der nesten 10 prosent av innbyggerne har tilgang til bredbånd. Norge kommer dårligst ut av de nordiske landene i en ny OECD-undersøkelse.

OECD, eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, har samlet sammen medlemsnasjonenes tallmateriale på utbuyggingen av bredbåndstilknytninger, i hovedsak knyttet til xDSL-teknologi og kabelmodem.

Oversikten viser at alle de nordiske landene stiller godt og Sverige, Danmark, Island og Finland fyller sjuende til tiende plass på listen, der Sverige ligger best an med 1,21 tilknyttede innbyggere (der 0,45 er knyttet til xDSL og 0,62 er knyttet til kabel-modem). Bredbåndsfabrikken står alene for 0,14 av 100. Norge ligger dårligst an av samtlige naboer i Norden, nede på 14. plass med 0,34 tilknyttede innbyggere per 100 innbyggere, eller vel én av 300.

Foruten Korea ligger Canada og USA på topp i undersøkelsen. Korea har størst penetrasjon både på xDSL og kabelmodem-tilknytninger. I Europa er det Østerrike og Nederland som har størst bredbåndspenetrasjon med henholdsvis 1,7 og 1,68 av 100 innbyggere.

I IT-nasjonen Irland har 0,01 prosent av innbyggerne tilgang til xDSL-teknologi, noe som plasserer landet på en 25. plass. De fem siste plassene ned til 30.plassen er besatt av Hellas, Luxembourg, Polen, Slovakia og Tyrkia, som alle ligger på null.

Installasjoner foretatt 31.12.00:

Land xDSL Kabelmodem Sum
1. Sør-Korea 5,88 3,32 9,2
2. Canada 1,29 2,62 3,91
3. USA 0,89 1,36 2,25
4. Østerrike 0,48 1,22 1,70
5. Nederland 0,09 1,58 1,68
6. Belgia 0,42 1,00 1,42
7. Sverige 0,45 0,62 1,21*
8. Danmark 0,49 0,56 1,05
9. Island 0,70 0,0 0,70
10. Finland 0,29 0,29 0,58
14. Norge 0,01 0,34 0,34
KILDE: OECD
* Bredbåndsfabrikken= 0,14
Til toppen