OECD utreder nettmoms

OECD har nedsatt en gruppe som skal utrede om det skal innføres en egen merverdiavgift for Internett.

OECD har nedsatt en gruppe som skal utrede om det skal innføres en egen merverdiavgift for Internett.

Gruppen, som består av representanter fra Sverige, Holland, England, Canada og EU-kommisjonen, skal legge frem en innledende utredning som skal legges fram for OECD i sommer, skriver Computer Sweden.

- EU og OECD vil ikke at det skal finnes noe vakum når Internett-handelen kommer i gang i større skala. Dagens lovgivning henger ikke med og det er litt hastverk. Men dette er samtidig ikke noe som kan gjøres over en natt, sier departementssekretær Anders Davidson i det svenske finansdepartementet til magasinet.

Dersom utredningen kommer frem til at Internett skal avgiftsbelegges, går dette i mot det amerikanske standpunktet om nettet som en skattefri sone. Davidson mener imidlertid at den amerikanske holdningen er farget av at USA ville ha handelsøkonomiske fordeler av det.

- Jeg tror kanskje USA vil la det være skattefritt for å forenkle håndteringen og kanskje fordi det innebærer konkuransefordeler for amerikanske bedrifter, sier han.

Davidson sier ellers at det vil være vanskeligheter med å innføre nettavgifter, men at EU vil bestrebe seg på at også nettet skal avgiftslegges.

Til toppen