OECD vil ha regler for netthandel

Sikkerheten ved Internett-transaksjoner sto på agendaen da representanter for de 29 OECD-landene møttes på en konferanse i Ottawa i Canada før helga. Det er tredje gang i år OECD-landene møtes for å drøfte felles retningslinjer for regulering av nettet.

OECD er under sterkt press for å finne fram til felles standarder for å ivareta avgifter, personvern, sikkerhet og beskatning - ikke minst innen elektronisk handel - på Internett.

Ifølge Reuters utgjør handel over Internett hele 32 milliarder dollar - eller 236 milliarder kroner etter dagens kurs - men ventes ifølge flere undersøkelser å ville mer enn tusendobles innen år 2002. 80 prosent av netthandelen involverer i dag adresser eller produsenter i USA, og Clinton-regjeringen argumenterer for at markedet skal være så fritt som mulig, skriver den danske næringslivsavisen Børsen.

IT-bransjen selv er heller ikke særlig fornøyd med at OECD-landene jevnlig trer sammen for å prøve å finne løsninger for regulering av nettet.

IBMs toppsjef, Louis Gerstner, advarer verdens toppledere mot å skape alt for strenge regler, selv om intensjonen om å stoppe svindlere og andre "luringer" på nettet er god.

- Personlig tror jeg selvregulering kan og vil fungere bedre, men jeg er også realist og ser at den eneste løsningen til syvende og sist kan være at vi må innse hverandres ulikheter og akseptere at vi må leve side ved side også uten rigide regler, sa Gerstner til de 700 OECD-delegatene.

EU har imidlertid gjennom en ny lov som trer i kraft 25. oktober, inntatt en forholdsvis restriktiv holdning i forhold til beskyttelse av privatlivets fred.

USAs handelsminister William Daley frykter den nye EU-loven, og argumenterer for at det amerikanske og europeiske synet må bli enige om en felles løsning:

- For å være helt ærlig, dette vi få til - ellers vil millioner av transaksjoner mellom USA og Europa stå i fare for å bli blokkert, sa han.

Til toppen