Offentlig flink på enkle IT-tjenester

Offentlig sektor har blitt flinke på enkle elektroniske tjenester, men vegrer seg for de mer avanserte.

Offentlig sektor har blitt flinke på enkle elektroniske tjenester, men vegrer seg for de mer avanserte.

720 foretak i staten har deltatt i en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) om bruk av IKT. Den avdekker at både enkle tjenester og IKT-sikkerhet er høyt prioritert. 46 prosent oppgir at sikkerhet vil få økt fokus til neste år.

Med enkle elektroniske tjenester menes tjenester som er tilgjengelige på egen hjemmeside eller via direkte link til ekstern web-side.

Nedlasting eller bestilling av skriftlig materiale som brosjyrer og skjemaer var de mest utbredte tjenestene i 2004. Henholdsvis 66 og 63 prosent av foretakene tilbød slike tjenester. 38 prosent av foretakene tilbød muligheten til å se data for privatpersoner og virksomheter i administrative systemer, mens selvbetjeningstjenester med elektronisk tilbakemelding var til stede hos 31 prosent.

Kun fem prosent tilbød elektronisk betaling av tjenester på hjemmeside (for eksempel via kredittkort).

14 prosent av foretakene oppga at andelen elektronisk utfylling og innrapportering av skjemaer var på over 70 prosent. 23 prosent oppga en andel på 30-70 prosent, mens 37 prosent hadde en andel under 30 prosent. 16 prosent hadde ingen form for elektronisk utfylling og innrapportering.

Av administrative systemer var det elektroniske journalsystemer som var mest utbredt. 88 prosent av foretakene benyttet seg av denne type systemer.

35 prosent av foretakene oppgir at det er mulig for brukerne å kommunisere med foretakets hjemmeside ved hjelp av passord eller PIN-kode. Videre oppga 34 prosent av foretakene at informasjonen mellom brukerne og foretakets server kan krypteres.

Bruken av elektroniske signaturer er foreløpig beskjeden. Elektroniske signaturer og sertifikater for autentisering av brukere er tilgjengelig hos seks prosent av foretakene.

Til toppen