Offentlig godkjenning av nye Windows-versjoner

Myndighetene tror de er i ferd med å vinne saken mot Microsoft. Skjer det, kan en rekke tiltak bli iverksatt. Blant de som er nevnt er offentlig godkjenning av nye versjoner av Windows.

Myndighetene tror de er i ferd med å vinne saken mot Microsoft. Skjer det, kan en rekke tiltak bli iverksatt. Blant de som er nevnt er offentlig godkjenning av nye versjoner av Windows.

Washington Post har hørt "noen" tenke høyt, og skisserer opp en rekke mulige tiltak. De som nevnes i artikkelen i Washington Post, bekrefter at myndighetene vurderer flere kjente ideer mot hverandre:

  • Dele Microsoft i to selskaper, et for systemprogramvare, et for applikasjoner.
  • Dele Microsoft i to eller tre selskaper, alle med like rettigheter til både systemvare og applikasjoner.
  • Tvinge Microsoft til å auksjonere bort kildekoden til Windows til to eller tre konkurrenter.
  • Pålegge Microsoft å skille nettleser og operativsystem, og følge opp dette pålegget med et system der en offentlig instans må godkjenne framtidige versjoner av Windows.
  • Pålegge Microsoft å slutte å favorisere sine egne applikasjonsprogrammerere, slik at konkurrerende produkter også kan nytte de siste forbedringene i systemvaren.
  • Pålegge Microsoft å avstå fra visse typer forretningspraksis.

Washington Post-artikkelen gjør rede for en rekke motargumenter mot samtlige tiltak, og siterer observatører som understreker at den ideelle løsningen finnes ikke.

Argumentene mot å dele opp Microsoft på en av de to foreslåtte måtene, går i hovedsak på at løsningene synes vel drastisk i forhold til hva selskapet faktisk har bedrevet. Det regnes med stor politisk motstand og massiv kritikk fra bransjen dersom noe slikt skulle foreslås. Tidligere har en så innbitt Microsoft-motstander som Scott McNealy, toppsjef i Sun, advart mot en slik løsning.

Dessuten vil det være et betydelig problem å avklare hva som er systemvare, og hva som er applikasjoner. For noen år siden var det bred enighet om at drivere tilhørte applikasjoner - WordPerfect måtte for eksempel levere drivere til sine tekstbehandlere. Nå er oppfatningen at slikt hører til operativsystemet. Vidtrekkende avgjørelser basert på dagens oppfatning kan virke håpløst utidige om noen få år, uavhengig av hva slags oppfatning man i dag har av forholdet mellom for eksempel nettleser og operativsystem.

Argumentene mot å auksjonere bort kildekoden til systemvaren er dels frykten for å ødelegge en de facto standard med bred støtte i markedet, dels at Microsoft antas å ville være forholdsvis raskt på banen med en ny versjon, og derfra bruke hele sin markedstyngde til å sikre at konkurrentene ikke kan holde seg kompatible.

En offentlig instans som skal godkjenne framtidige utgaver av Windows betraktes av de fleste som et både utilbørlig og uhensiktsmessig inngrep, med stor risiko for å ramme hele IT-industrien.

Pålegg om å endre praksis i samsvar med lovverket virker vel svakt. Artikkelen i Washington Post nevner ikke en mulig klekkelig bot. Men et slikt tiltak har vært nevnt av andre, og kan synes som et naturlig supplement til rettslige instrukser.

Til toppen