Offentlig, ikke privat sektor, drar IT-bransjen

IT-selskapene som har satset mot offentlig sektor kan nå smile mye bredere enn resten av bransjen.

Offentlig, ikke privat sektor, drar IT-bransjen
Bilde:

IT-bransjen har de siste årene vokst 5-6 prosent, men kanskje er det offentlig sektor som står for veldig mye av veksten. Og enda skjevere skal det bli.

Steria-sjef Kjell Rusti og sjef for bransje-organisasjonen IKT Norge, Per Morten Hoff, spår nå en tosifferet prosentvekst i år, skriver Aftenposten.

Veksten drives av en rekke store offentlige kontrakter. Det er NAV, det sammenslåtte Aetat og trygdeeataten, er foreløpig størst i år. NAV arbeider med et nytt system for å implementere pensjonsrefomen som vil koste 920 millioner kroner. I tillegg skal IT-systemene på NAV-kontorene over hele landet fornyes, med et budsjett på 350 millioner kroner.

I tillegg til NAV-kontrakten, drar Nødnettet, Forsvarets LOS (tidligere Golf-prosjekt) og flere store kontrakter i helsesektoren opp.

Les mer om:
;