Offentlig IT sluker mer enn 11 milliarder

Offentlig sektor vil i år bruke 11 milliarder kroner på IT. Moderniseringsminister Morten A. Meyer vil vurdere sammenslåinger.

Offentlig sektor er større i Norge enn i mange andre land og det gir seg også utslag på IT. I et intervju med digi.no legger moderniseringsminister Morten Andreas Meyer fram oppsiktvekkende tall og kommentarer om offentlig IT-bruk.

For trolig første gang har staten utarbeidet og lagt frem samletall for IT-utgiftene i offentlig sektor.

– Om noen år vil offentlig sektor bruke 14 milliarder kroner på IT, i året, forteller moderniseringsminister Morten A. Meyer til digi.no.

Meyer henviser til en IDC-undersøkelse som anslår at offentlig sektor i Norge i 2004 vil bruke 11 milliarder kroner på IT. Og dette er bare innkjøpte tjenester og produkter. Interne IT-ansatte er ikke med i dette regnestykket og hever altså den reelle prisen ytterligere.

5 milliarder er kostnader i sentral forvaltning, 4,5 milliarder stammer fra kommuner og fylker og 1,5 milliarder kroner er helsesektoren, forteller IDC. I løpet av tre år vil forbruket ha steget til 14 milliarder.

Tallene kom frem under et intervju digi.no gjorde med Meyer rundt den kommende borgerportalen som skal lanseres 1. juli neste år. Meyer er åpenbart bekymret for tallene og sier han vurderer tiltak.

Portalen kan sees som en spe start på en effektivisering. For første gang skal svært mange av IT-systemene i offentlig sektor samordnes og dele ut informasjon til et felles system. Staten har også startet et prosjekt for å samle alle personopplysninger i en sentral database og la offentlige IT-systemer hente dem der.

Dette og portalen kan synes som første tegn på en større vilje til å effektivisere offentlig IT. I dag er det stor forskjell på hvordan offentlige IT-løsninger utvikles og driftes. Blant annet har hvert departement sin IT-avdeling.

Men ordet effektivisering er kontroversielt i staten, for ekte effektivisering betyr færre stillinger. Og offentlig sektor har ikke for vane å si opp folk.

digi.no spurte derfor IT-ministeren om portalen ikke er et første skritt i en større sentralisering av alle små og store IT-avdelingene i offentlig sektor.

Ministeren begynner først litt forsiktig og påpeker at fokus vil ligge på åpne arkitekturer som forenkler integrasjon og gjenbruk. Men når digi.no gjentar spørsmålet, blir Meyer plutselig mer konkret enn hva noen statsråder har vært før.

– Om noen år vil offentlig sektor bruke 14 milliarder kroner på IT i året. Jeg ville ikke gjort jobben min hvis jeg ikke stilte spørsmål om effektiviteten i dette. Jeg ser at dette er kontroversielt, men det er nødvendig å vurdere sammenslåinger, sier Meyer til digi.no.

Hvordan, når og i hvilken form sammenslåinger og rasjonaliseringer av IT-driften i offentlig sektor kan komme vil Meyer nå ikke kommentere.

For han er ikke ferdig med kartleggingen.

– Jeg møter nå alle toppledere i publikumsorienterte tjenester for en orientering om deres fremdriftsplaner for digitale tjenester. Jeg har enten hatt eller skal snart ha møter med Politidirektoratet, Toll- og avgift, Statens lånekasse for utdanning og Brønnøysund-registeret. Jeg jobber også med Kommunenes Sentralforbud, forteller Meyer til digi.no.

digi.no spør om Meyer har vurdert å avkreve alle kommuner en IT-moderniseringsplan der tjenesteutsetting, samarbeid med andre kommuner og digitalisering av tjenester er vurdert. Slikt har vært gjort før da staten krevde planer for 2000-skifte fra kommunene, påpeker digi.no.

– Jeg er ikke tilhenger av tvang. Folk må slutte opp om gode tiltak, det finnes mange offensive kommuner som holder et høyt tempo. Innbyggere i kommuner der det går tregere vil ikke finne seg i dette fra sine politikere. Innbyggere vil bidra med presse på, mener Meyer.

Les mer om: