Offentlig markedsplass blir styrt fra Sverige

Ibistick stevner den norske markedsplassen IBX for retten, etter at tjenesten er blitt flyttet til Sverige.

IBX vant for tre år siden kontrakten om å bygge opp den offentlige markedsplassen i Norge, enytt.no.

Valget av IBX falt ikke i god jord. Kritiske røster hevdet at myndighetene burde valgt en norsk løsning til den offentlige e-handelsportal. Ifølge enytt har konkurrenter og kritikere ment at IBX har brukt den offentlige markedsplassen for å komme inn snarveien på det norske markedet.

Den norske samarbeidspartneren var Ibistick, som ikke fikk forlenget sin kontrakt. Hele tjenesten skal nå være sentralisert til Sverige.

enytt skriver at det ble gjort et stort nummer av at svenskene hadde en norsk samarbeidspartner i Ibistick. Men samarbeidet har tatt brått slutt. Ifølge enytt har Ibistick nå tatt ut stevning mot IBX. Saken kommer opp for retten i oktober, dersom partene ikke kommer til enighet.

IBX hevder at det ikke er snakk om et avtalebrudd, men kun at kontrakten ikke er blitt forlenget. Administrerende direktør Robert Gjetsund ønsker ikke å gi noen opplysninger om saken til enytt - utover at de to selskapene ikke lenger har noen samarbeide.