Offentlig markedsplass får grep på Norden

IBX er blitt enerådende i Norge og håver inn store gullkunder. Nå står Norden for tur.

IBX er blitt enerådende i Norge og håver inn store gullkunder. Nå står Norden for tur.

Den offentlige markedsplassen IBX har ristet av seg samarbeidspartneren Ibistick, og håver inn nye offentlige gullkunder.

I Norge har IBX i dag rundt 30 kjøpere som i hovedsak er de store kommunene. I tillegg har et tyvetalls statlige virksomheter meldt sin interesse. Sist ute er Helse Øst som blir det første av de regionale helseforetakene og som alene gjør årlige innkjøp for fire milliarder kroner.

Nå melder IBX i en pressmelding om en solid kundetilgang i hele Norden. Selskapet har fått en rekke nye store kunder som blant annet SAAB, Helse Øst och Finnair. Den siste store kontrakten er signert med det danske legemiddelselskapet Lundbeck, som blant annet produserer Cipramil.

IBX skal i løpet av de tre neste årene levere e-handelsløsninger og konsulenttjenester for videreutvikling av Lundbecks elektroniske innkjøpssystem. Den treårige avtalen omfatter Lundbecks samlede virksomheter i alle markeder.

Lundbeck er siste tilvekst av større danske selskaper (Arla Foods, Bang & Olufsen, Novo Nordisk, Novozymes), som i løpet av de siste år har valgt IBX som samarbeidspartner for elektroniske innkjøp.

Til toppen