Offentlig organ advarer mot telekomsektoren

Bank of International Settlements (BIS), som er et "overnasjonalt" forum for å koordinere sentralbankene, advarer i siste kvartalsrapport om at telekomsektoren er en potensiell byrde på finansmarkedene.

Bank of International Settlements (BIS), som er et "overnasjonalt" forum for å koordinere sentralbankene, advarer i siste kvartalsrapport om at telekomsektoren er en potensiell byrde på finansmarkedene.

I deres nye kvartalsrapport advarer BIS mot det økende antall obligasjonslån som telekomsektoren har tatt opp for å finansiere dyre UMTS-lisenser.

Ifølge BIS har sentimentet skiftet blant investorene og nå har optimismen byttet plass med frykten. Nedgangen på aksjemarkedet har smittet over på obligasjonsmarkedet skriver BIS, og kostnadene forbundet med å erverve UMTS-lisensene har medført at prisen på obligasjonslånene har sunket. Dette medfører at den effektive renten øker og viser at markedet priser inn en risikopremie for å være villige til å kjøpe lånene.

BIS frykter at markedet kan sende verdien på lånene ytterligere ned, særlig hvis aksjemarkedet fortsetter å sende aksjekursene til telekomsektoren videre ned, og hvis inntektene fra mobil-selskapene ikke blir så bra som ventet.

I de første ni månedene av 2000 har telekomsektoren utstedt nesten 900 milliarder kroner i obligasjonslån, i tillegg til å søke om kredittfasiliteter verdt 1 900 milliarder kroner.

Til toppen