Offentlig sektor skal bruke åpen kildekode

- Vi jobber med en preferansepolitikk for fri programvare i offentlig sektor, sier fornyingsminister Røys.

Offentlig sektor skal bruke åpen kildekode

- Vi jobber med en preferansepolitikk for fri programvare i offentlig sektor, sier fornyingsminister Røys.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil ha mer utbredt delingskultur i åpen kildekode, og bevilger derfor 5 millioner kroner til utvalgte prosjekter.

- Det er kanskje små midler i den store sammenheng, men vi får synliggjort at det skjer noe og det skjer noe i det ganske land, sier Fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Det ble totalt levert 36 prosjektsøknader, og 7 av disse får totalt 5 millioner kroner.

- For små summer får vi på plass løsninger som flere kan ta i bruk, og med delingskultur i bunnen får vi mye ut av det, sier Røys.

Hun presiserer at det ikke er snakk om fullfinansiering av prosjektene. Så blir det opp til prosjektene å samle interesse fra andre aktører for å løfte frem delingskulturen. Følgende blir tilgodesett med midler: SSB, Uninett, HiØ, stiftelsen for fri programvare, UiO og HiO. (digi.no kommer tilbake med mer om prosjektene)

Fornyingsministeren gjorde det helt klart at regjeringen og hennes departement ønsket å løfte frem åpen kildekode-satsningen i offentlig sektor.

- Vi jobber med en preferansepolitikk for fri programvare for offentlig sektor - Vi jobber med en preferansepolitikk for fri programvare for offentlig sektor. Det er spennende, og også kontroversielt, men da kan vi få en debatt på for og mot-argumenter, sier Røys.

Hun mener at det må gjøres et kompetanseløft og et forståelsesløft i offentlig sektor for å få det til, og at leverandørene må bidra på en konstruktiuv måte.

- Etatsjefene sier til meg at næringen trenger kompetanse på hva vi trenger, sier Røys.

IKT-bransjen kjenner godt til åpen kildekode, men det er et konsept som mange utenfor har problemer med å forstå. Hvis de aktørene som leverer åpen kildekode-løsninger skal klare å nå frem, må de lære seg å bedre forstå sine offentlige kunder og hvordan de tenker.

- Det er krevende å fortelle «på norsk» hva dette er. Få frem nytten så folk skjønner hva det er, og at dette er en stor innovasjon som er viktig for fornying av offentlig forvaltning, sier Røys.

Selv innenfor IKT-bransjen er det mange som ikke har helt kontroll på hva åpen kildekode er for noe, og Heidi Arnesen Austlid i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare nødt til å gjøre en viktig presisering.

- Det er viktig for meg å understreke at fri programvare ikke er det samme som gratis, sa Heidi Arnesen Austlid, direktør for Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

Til toppen