Offentlig sektor vil ha fri programvare

Seks av ti statlige virksomheter bruker fri programvare.

Offentlig sektor vil ha fri programvare

Seks av ti statlige virksomheter bruker fri programvare.

Offentlig sektor bruker fri programvare som aldri før, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Tallene viser at regjeringens satsning på fri programvare gir resultater, sier statssekretær Wenche Lyngholm i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

SSB har frigjort nye tall for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten. Statistikken omhandler statens bruk av fri programvare, elektroniske handel, elektroniske tjenester, og IKT-strategier i 2008. I følge SSB økte bruken av fri programvare i 2008. 60 prosent av virksomhetene har tatt i bruk fri programvare. I 2006 var dette tallet 35 prosent. Fremgangen er markert spesielt innenfor på bruk av fri programvare på servere og kontorstøtteverktøy på de ansattes arbeidsplasser.

Samtidig handler stadig flere virksomheter elektronisk. Statistikken viser at 40 prosent av statlig sektors samlede innkjøp helt eller delvis ble gjennomført ved bruk av elektroniske forretningsprosesser.

- Tallene viser at vi er på rett vei, men staten har fortsatt et stykke igjen før vi når målet om at hele innkjøpsprosessen kan foregå elektronisk, sier Lyngholm. Statssekretæren trekker frem at økt bruk av elektronisk faktura kan spare staten for milliarder i et tiårsperspektiv. - Regjeringen foreslår derfor å pålegge alle statlige virksomheter å benytte elektroniske fakturaer fra 1. juli 2011, og at leverandører til staten må levere slike fakturaer innen 1. juli 2012, sier Lyngholm.

Statlige virksomheter tilbyr stadig nye og mer avanserte elektroniske selvbetjeningsløsninger, og fortsetter den positive utviklingen fra 2006. Statlige foretak har blant annet utvidet sitt tjenestetilbud på ulike typer elektronisk kommunikasjon, som e-post, chat og SMS.

Statistikken viser også at IKT- sikkerhet og IKT-infrastruktur er blitt en nærmest obligatorisk post i de offentlige virksomheters IKT-strategier. 96 prosent av virksomhetene vurderer sikkerhet i sine IKT-strategier.

Til toppen