Offentlig spleiselag skal gi flere IT-hoder

Næringslivet og utdanningsinstitusjoner inngår spleiselag for å kunne hente flere IT-hoder.

Offentlig spleiselag skal gi flere IT-hoder

IT-bransjen har helt siden 2004 slitt med å finne kvalifisert og spesialiserte IT-hoder. Nå har også myndigheter, forsknings-, og utdanningsinstitusjoner engasjert seg i hodejakten.

Til neste år planlegges en storstilt rekrutteringskampanje rettet mot utenlandske næringsklynger og kunnskapsmiljøer. Prosjektet vil strekke seg minimum tre år framover i tid.

Tiltaket er tenkt som et offensivt spleislag, og IKT er nevnt som et av de områdene det er skrikende behov for høyt utdannet arbeidskraft.

Talentrekrutteringen skal også styrke tilgangen til realfagstudenter ved universiteter og høyskoler, og vil beløpe seg til minimum tre millioner kroner i året. Målet er å få inn 400.000 til 500.000 kroner fra hver av de fem næringsklyngene, og minimum en halv million fra det offentlige, skriver Asker og Bærum Budstikke.

Daglig leder Knut Halvorsen i Oslo Teknopol sier til Budstikka at tiltaket har som mål å lokke til seg de beste hodene gjennom å markedsføre Norge internasjonalt som kunnskapsregion.

Oslo Teknopol driver næringsutvikling for kommunene og Akershus fylkeskommune. Halvorsen tror nettopp mangelen på kjennskap til Osloregionens fortrinn og muligheter er et sentralt hinder for at bedrifter klarer å trekke til seg nødvendig kompetanse.

Les mer om: