Offentlig støtte trekker flere til bredbånd

Offentlig innsats er påkrevd for større penetrasjon av bredbånd, konstaterer Gartner.

Offentlig støtte trekker flere til bredbånd

Offentlig innsats er påkrevd for større penetrasjon av bredbånd, konstaterer Gartner.

I en fersk rapport publiserer analyseselskapet Gartner prognoser for penetrasjonen av bredbånd i husholdninger i forskjellige land, og hvilke faktorer som er avgjørende for å oppnå en høy penetrasjon.

I denne analysen er penetrasjon og dekning ulike begreper. Dekning uttrykker hvor mange som potensielt har adgang til bredbånd, mens penetrasjon dreier seg om hvor mange som faktisk har det.

Analysen til Gartner skiller mellom på den ene siden modne markeder, og på den andre land der det skjer en rask økonomisk utvikling. Modne markeder er land som USA, Canada og Vest-Europa, samt Sør Korea, Hongkong, Japan, Australia, Taiwan, Singapore og New Zealand. Markeder under rask utvikling er Øst-Europa, Latin-Amerika. Midtøsten, Afrika, og asiatiske land som Malaysia, Kina, Thailand, Filippinene, India og Indonesia.

Bredbåndspenetrasjonen øker for tiden raskest i modne markeder der den per i dag er fra 43 til 65 prosent. Gartner tror samtlige modne markeder vil ha en penetrasjon på minst 64 prosent innen 2012.

I modne markeder der penetrasjonen i dag er rundt 70 prosent eller høyere, tror Gartner den vil øke til fra 80 prosent og oppover. Unntakene er Sør Korea, der penetrasjonen er 93 prosent i dag, og ventes å øke til 97 prosent i 2012, og Sveits, der penetrasjonen vil få en beskjeden økning, fra 69 prosent i 2007 til 76 prosent i 2012.

Her er Gartners prognoser for 17 land med modne markeder:

– Gartner følger bare ett nordisk land i denne undersøkelsen, derfor er ikke Norge med i prognosen, forteller Laurence Goasduff til digi.no. – Når det gjelder penetrasjonen i 2007, anslår vi Norge til 58 prosent, Finland til 61 prosent, og Danmark til 71 prosent.

Forskjellen i bredbåndspenetrasjon mellom modne markeder og markeder i rask utvikling kan oppfattes som et mål på det internasjonale digitale skillet.

I så fall bekrefter Gartner, i likhet med Det internasjonale pengefondet (IMF) – se artikkelen Gir IKT skylden for sosial ulikhet – at utviklingen går i favør av de rike landene. Bredbåndspenetrasjonen øker langt raskere i modne markeder enn i vekstlandene. Gartner tror det gjennomsnittlige gapet vil øke med tretten prosentpoeng innen 2012.

Gartner konstaterer også at offentlige subsidier spiller en klar rolle for å få fart i bredbåndspenetrasjonen.

– De høye penetrasjonsratene i land som Sør Korea, Hongkong og Nederland viser hva som kan oppnås når forholdene ligger til rette. Små og tettbefolkede land, samt land der myndigheter bevilger til utbygging av infrastruktur, har en fordel. Det er derfor disse landene vil opprettholde sin ledelse fram til 2012, heter det blant annet.

    Les også:

Til toppen