Offentlig vil øke IT-kjøpene i 2005

Offentlig sektor planlegger mange effektiviserings-prosjekter, viser nye tall.

Offentlig sektor planlegger mange effektiviserings-prosjekter, viser nye tall.

digi.no omtaler i dag en analyse fra SSB som viser at offentlig sektor har blitt flinke på enkle elektroniske tjenester, men vegrer seg for de mer avanserte.

    Les også:

Men dette skal det bli endring på til neste år, der elektroniske tjenester og sikkerhet er et av satsningsområdene.

Undersøkelsen retter seg mot 720 statlige foretak. Halvparten av foretakene forventer en økning i utgiftene til integrasjon av eksisterende programvarer til neste år.

46 prosent av foretakene vil øke investeringer på IT-sikkerhet og elektroniske tjenester til virksomheter og privatpersoner. Det er kun 2-4 prosent av foretakene som forventer en nedgang i utgiftene på disse områdene.

Denne grafen viser hvilke områder offentlig foretak som forventer økning i budsjettet:

Til toppen