Offentlige bør hoppe til åpen kildekode først

Offentlige bør hoppe til åpen kildekode først

Gartner tror det er offentlig sektor har mest å hente på å bruke åpen kildekode. Her er hvorfor:

Analyseselskapet Gartner skriver i en av sine seneste analyser at de forventer størst potensiale for åpen kildekode i offentlig sektor.

Blant faktorene som Gartner trekker frem er ønsket om å unngå leverandørbinding, styrking av lokalt næringsliv og muligheten for gjenbruk på tvers av statlige og kommunale etater.

Ifølge Gartners analysen utvikler offentlig sektors holdninger til åpen kildekode seg i faser. Etterhvert som holdningene til åpen kildekode og løsningene modnes går nytteverdien kraftig opp og strekker seg utover selve innkjøpsprisen.

Fase 1 (2002-2005): Følelser og likegyldighet

Til å begynne med mener Gartner at offentlige etaters interesse for åpen kildekode først og fremst dreide seg om en motreaksjon til store proprietære programvareleverandørers rigide lisensbetingelser. Et viktig argument for å se på åpen kildekode var også å få bukt med egen intern piratkopiering som en følge av disse lisensreglene.

Nysgjerrigheten for åpen kildekode alternativer som Linux var tilstede hos noen, mens andre var uinteressert. De som var interesserte var ofte litt overdrevent entusiastiske på vegne av umodne løsninger.

Fase 2 (2005-2007): Realisme

I den nåværende fasen opplever IT-avdelingene i offentlige etater rundt om i verden tøffe krav om å oppnå mer effektivitet. Samtidig har mange åpen kildekode-alternativer begynt å bli modne gode produkter.

Offentlige sektorer vurderer åpen kildekode-løsninger og ser på det Gartner kaller Total Cost of Ownership istedenfor bare å se på innkjøpsprisen (gratis). Dette gir en mer realistisk tilnærming til åpen kildekode enn i den foregående fasen.

En viktig erkjennelse mange gjør seg i denne fasen er at kunnskaper internt og hos tjenestetilbydere ikke alltid er godt nok for støtte oppunder åpen kildekode-alternativene.

Fase 3 (2008 og fremover): Innflytelse og makt

I den kommende fasen forventer Gartner at IT-avdelinger i det offentlige vil hente ut utbytte av åpen kildekode langt utover selve lisensieringsmodellen.

Gartner forventer at offentlige etater aggressivt vil støtte oppunder og påvirke utviklingen innen områder der forretningsgrunnlaget for proprietær programvare ikke nødvendigvis er tilstede.

Analyseselskapet forventer at innen 201 vil mellom 10 og 20 prosent av programvaren som offentlige etater benytter baseres på gjenbruk fra andre etater eller åpen kildekodeprosjekter. Innen 2011 forventer Gartner at mer enn 20 prosent av programvaretjenester som leveres til flere offentlige etater vil bli erstattet av åpen kildekodemiljøer. Disse miljøene vil bestå av en kombinasjon av interne og eksterne ressurser.

Gartner mener at det er de små leverandørene som vil møte konkurransen fra åpen kildekode i offentlig sektor først, men at de store også vil merke trykket ganske snart.

Offentlige etater og private bedrifter har mange felles interesser i åpen kildekode. Her er Gartners liste over momenter som skiller offentlig sektors interesse for åpen kildekode fra hva det private næringsliv er interessert i:

Gjenbruk: Programvare utviklet av og for offentlige etater kan enklere gjenbrukes og tilpasses på tvers av etatene.

Innbygger verdi: Programvaren kan deles ut til innbyggerne uten å tenke på lisenskostnader.

Involvering av innbyggerne: Det gjør det enklere for personer og bedrifter å involvere seg og bidra til utvikling av løsninger. Dette gjelder spesielt for lærere og studenter som kan bidra som endel av praksisen under utdannelsen.

Bedre offentlige tjenester: Åpen kildekode kan fasilitere en bedre spredning av programvare for interaksjon med myndighetene til innbyggerne. Flesteparten av disse tjenestene vil være nettbaserte, men Gartner ser et behov for litt mer komplekse løsninger for småbedrifter og selvstendige næringsdrivende.

Attraktive arbeidsplasser: Ved å benytte åpen kildekode og delta i utviklingen vil ansatte kunne bygge opp kunnskaper og erfaringer som gir dem en plattform for videre karriere.

Skape arbeidsplasser: Med åpen kildekode blir det gjerne større behov for IT-tjenester og tilpassninger som kan dekkes av ansatte i lokalmiljøet fremfor i større utenlandske programvaregiganter. På den annen side vil det også kunne gå utover lokale programvareselskaper som baserer seg på proprietær kildekode.

Mer leverandørkonkurranse: Åpen kildekode øker lokale små- og mellomstore bedrifters sjanse til å konkurrere med store internasjonale aktører.

Støtte lokalt næringsliv: Hjelpe til med å bygge opp et lokalt økosystem rundt åpen kildekodeløsninger med tilknyttning til universiteter og høgskoler.

Lavere utdanningskostnader: Lavere innkjøpskostnader kombinert med tilgang til billig intern arbeidskraft innen akademia.

Forskning: Åpen kildekodemiljøer fungerer på mange måter veldig likt som forskningsmiljøer der forskerne deler sine resultater med andre. Støtte til slike miljøer kan styrke forskningen.

Til toppen