Offentlige innkjøp samles på nettet

Stadig mer av statens tele og it-innkjøp går gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet. Nå har tjenesten også laget et utlysningssystem for offentlige innkjøp på Internett.

Stadig mer av statens tele og it-innkjøp går gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet. Nå har tjenesten også laget et utlysningssystem for offentlige innkjøp på Internett.

I følge konservative anslag kjøper offentlig sektor tele og it-tjenester for minst ti milliarder kroner i året. Etter en oppstart høsten 1997 begynner koordineringen av disse innkjøpene å skyte fart. Dette betyr lavere priser for offentlig sektor og hardere konkurranse for leverandørene.

Stat og kommuner samkjører sine innkjøp i organisasjonen med det kryptiske navnet Forvaltningsnettsamarbeidet (FNS) under Arbeid og Administrasjonsdepartement. Tanken er at FNS skal sile ut produkter og tjenester som holder mål for så å forhandle frem storkunderabatter. Dermed kan selv de minste offentlige enhetene, for eksempel et veikontor i Troms, kjøpe tele og it-produkter til storkunderabatter. De sentrale avtalene gir også standardkontrakter.

Bare 35 leverandører har klart å komme inn på listene som brukes til stadig større andel av de offentlige innkjøpene. Opptellingen er ikke ferdig, men i første halvår ble det handlet for rundt 700 millioner kroner gjennom FNS-avtalene.

- Omsetningen ventes å bli større i annet halvår, tror Svein Sefland, prosjektleder i FNS.

For ytterligere å effektivisere innkjøpene, har FNS selv tatt steget over på Internett. På deres hjemmeside kan nå offentlige kunder legge ut forespørsler som de 35 leverandørene kan gi tilbud på. Sefland mener dette vil øke konkurransen fordi alle leverandørene får alle forespørslene. De 35 leverandørene er nå også forpliktet til å oppfordre de offentlige kundene om å legge ut sine forespørsel på FNS-sidene.

Men Sefland mener det er også viktigere at de forskjellige innkjøperne kan søke etter, lese og kopierer hverandres forespørsler. Dette kan spare innkjøperne for mye tid og penger.

Bruk av FNS-avtalene er frivillig. Foreløpig er ikke derfor ikke de offentlige kundene pålagt å legge ut sine forespørsler på FNS-sidene.

Til toppen